ASTRONAUTE je mimořádný hrách s mimořádným výnosem

ASTRONAUTE je žlutosemenná, poloraná odrůda, dnes jedna z nejpěstovanějších odrůd v ČR. Dosahuje vynikajícího výnosu zrna s vysokým výnosem dusíkatých látek. Uplatnění nachází v potravinářském využití a stejně tak i jako výborný hrách pro krmné účely.

Oldřich Bureš, agronom ADW Farm Ivančice

Oldřich Bureš, agronom ADW Farm Ivančice  

Agronom Oseva AGRI Chrudim, Ing. Pavel Krejčí

Agronom Oseva AGRI Chrudim, Ing. Pavel Krejčí  

S odrůdou ASTRONAUTE máme výborné výsledky

Podnik: ADW Farm Ivančice
Agronom: Oldřich Bureš

"V naší oblasti jsme dříve pěstovali sóju, jenže v jarním období nám dlouhodobě chyběla vláha, a proto jsme přešli na hrách. Dříve se seje a lépe využije časnou jarní vláhu. S odrůdou ASTRONAUTE máme výborné výsledky. Letos jsme měli v průměru 4 t/ha, což je vzhledem k silným srážkám a nevyhnutelnému polehnutí hrachu v závěru vegetace a následně komplikovanější sklizni dobrý výsledek. Na jaro 2021 plánujeme podobnou plochu jako letos a vsadíme opět na osvědčený ASTRONAUTE.", říká agronom ADW Farm Ivančice, pan Oldřich Bureš.

AGROTECHNIKA:

Předplodina: pšenice / žito
Příprava: Horsch Tiger (podzim), Horsch Terrano (jaro)
Setí: 17.-19.3. - Horsch Pronto, výsevek 270 kg/ha, hloubka 4-5 cm, přihnojení NPK 10-26-26 – 200 kg/ha, válení po setí
Ochrana: 3.4. Escort, 20.4. Corum (heřmánky), 27.5. Teson 0,7 + Proteus 0,7 + ZN+Mo+Cu+B
Hnojení: močovina 100 kg/ha

Výměra ASTRONAUTE: 120 ha
Výnos: 4,01 t/ha (2020), 3,6 t/ha (2019), 4,5 t/ha (2018)

Ve výnose je to vždycky špička

Název podniku: Oseva AGRI Chrudim:
Nadmořská výška: 280 m n. m.
Struktura RV: pšenice ozimá, řepka, hrách, cukrovka, ječmen
jarní i ozimý, kukuřice, soja, jeteloviny na orné půdě

ASTRONAUTE sejeme pravidelně na výměře 60 ha. V jednotlivých ročnících se jeho rozpětí výnosu pohybovalo mezi 3,1–4,4 t/ha. Dobře se nám seče, patří k těm odolnějším vůči poléhání, ve výnose je to vždycky špička. Jeho vysokou ročníkovou stabilitu využijeme i v zásevu jaro 2021!“, řekl agronom Ing. Pavel Krejčí.


Top