"Desatero přikázání" pro úspěšné a zejména ekonomické pěstování hrachu ASTRONAUTE.

Cílem SAATEN-UNION CZ je mimo jiné úspěch pěstitelů našich odrůd. Proto zde nabízíme jakési "Desatero přikázání" pro pěstování odrůdy ASTRONAUTE. Tyto postupy se u odrůdy ASTRONAUTE velmi dobře osvědčily a jednoznačně prokázaly výbornou reakci.

1) Kupujte certifikované osivo odrůdy ASTRONAUTE, o kterých jste přesvědčení, že Vám ekonomicky poskytnou nejvyšší výnos. Nenechte si vnutit jinou odrůdu jen proto, že ji zrovna někdo má skladem!

2) Moření osiva hlízkovými bakteriemi je ekonomicky vždy přínosné. V současné době se u nás hospodaří s velmi úzkým osevním postupem s minimálním zastoupením luskovin, a proto se tyto bakterie v půdě objevují jen velmi sporadicky.

3) Předseťové hnojení dusíkem je zásadní krok pro rychlé nastartování vyklíčených rostlin. Opět to souvisí s faktem, že vlastní fixace vzdušného N2 je odvislá od plně funkční symbiózy hlízkových bakterií a rostlin hrachu. Tato symbióza však začíná fungovat až v pozdější fázi vývoje rostlin. Do této doby je třeba rostlinám poskytnout základní dávku dusíku. Doporučení předseťového hnojení N (15–20 kg N) pro ASTRONAUTE lze např. v Amofosu, v ledku, DAMu či močovině těsně před setím. Nejvhodnější je však Amofos, protože jeho snadno přístupný fosfor je velmi důležitý k tvorbě dostatečného množství generativních orgánů.

4) Časné setí a využití jarní vláhy je zásadní pro rychlé zapojení porostu. Nutné je dodržet výsevek dle doporučení k zvolené odrůdě. Po zasetí je třeba zajistit dobře srovnaný pozemek pro dobrou účinnost preemergentní herbicidní ochrany. Je třeba se vyhnout pozemkům, které jsou zapleveleny pcháčem.

5) Proveďte kontrolu vzcházejícího hrachu. Případný výskyt listopase či vyšší výskyt třásněnky je třeba okamžitě řešit pyrethroidy.

6) Vhodné hnojení vybranými mikroprvky zvyšuje výnos až o 0,5 tuny. Zejména ASTRONAUTE je schopen navýšit a udržet jednopatro lusků navíc. ASTRONAUTE také vždy pozitivně ocení zejména bor, molybden a mangan. První foliární výživa je směřována do fáze výšky porostu 15–20 cm. Bór v dávce 120–150 g/ha a molybden v dávce 70–100 g/ha. V této fázi již začíná fungovat symbióza hlízkových bakterií. Tyto potřebují pro fixaci vzdušného dusíku zejména molybden, který se přímo účastní enzymatických procesů nitrit a nitrátreduktázy. Bor pak zvyšuje využití dusíku a zejména fosforu, který je v této fázi potřeba, pro budoucí zakládání květů. Tuto výživu je možné ještě kombinovat s manganem v dávce 200–250 g/ha, který výrazně snižuje skvrnitost listů. Stejně tak je to silný antistresor, který pomůže rostlinám překonat případný suchý nástup jara. Druhá foliární výživa nastupuje ve fázi těsně před květem, kdy se provede hnojení bórem a molybdenem. Toto ošetření lze kombinovat s první ochranou proti obaleči a zrnokazu. Otázkou zůstává, nakolik funguje případná signalizace.

7) Fungicidní ošetření významných chorob hrachu je dnes řešitelné. Již jsou naštěstí k dispozici fungicidy s velmi dobrou účinností.

8) Druhé ošetření ve fázi dokvétání porostu proti zrnokazu a obaleči je odvislé od signalizace či vlastního pozorování. Je třeba tuto ochranu nepodcenit.

9) Slibné, zdravé, nepolehlé a zejména nezaplevelené porosty je účelné „zalepit“ přibližně 2–3 týdny před sklizní.

10) Termín sklizně je odvislý od využití produkce. Zejména množitelské porosty je třeba sklízet ve vyšší vlhkosti, aby nedošlo k poškození a deformaci klíčků.


Top