ASTRONAUTE – Mimořádný hrách s mimořádným výnosem

ASTRONAUTE je žlutosemenná, poloraná odrůda hrachu setého, dnes jedna z nejpěstovanějších odrůd v ČR. Dosahuje vynikajícího výnosu zrna s vysokým výnosem dusíkatých látek.

 

Výsev ASTRONAUTE v RS Lesonice.

Výsev ASTRONAUTE v RS Lesonice.  

Sklizeň nepolehlého hrachu ASTRONAUTE u Ing. Jany Pražákové.

Sklizeň nepolehlého hrachu ASTRONAUTE u Ing. Jany …  

Nachází uplatnění jak v potravinářském využití, tak i jako výborný hrách pro krmné účely. Spokojenost zemědělců s touto odrůdou můžete posoudit sami:

Výnos ASTRONAUTE nám vyrazil dech

Podnik: ZD Hrotovice, okr. Třebíč

Výměra: 3300 ha
Nadmořská výška: 400-490 m n. m.
Průměrné srážky: 500 mm (2020 – 751 mm)
Půdy: střední půdy
Struktura RV: pšenice, oz. ječmen, řepka, kukuřice, hrách, vojtěška, trávy na semeno, len olejný a kmín

„S pěstováním hrachu máme dlouholeté zkušenosti. Pro letošní sklizeň porost ani nevypadal, že by měl dát nadprůměrný výnos, i když pravdou je, že na rostlinách bylo hodně lusků s vysokým počtem semen. Výnos 6,2 t/ha z 62 ha ASTRONAUTA nám vyrazil dech. I v minulosti byly solidní výnosy kolem 5 t/ha, ale takový výsledek jako letos u nás na podniku nikdy předtím nebyl!“

Ing. Vít Ševčík, agronom

Agrotechnika:

Předplodina: kukuřice

Před setím: 20 m3 digestát, přihnojení 300 kg PK 25-25

Setí: 25. 3. 2021

Ochrana: 30. 4. - Escort 2,8 l, 20. 5. - K-fenol 0,2 l + Mikrokomplex 3 l, 11. 6. - insekticidní ošetření proti kyjatce

ASTRONAUTE: výměra 62 ha – výnos 6,2 t/ha

.

.

Hrách ASTRONAUTE poskytl rekordní výnos

Podnik: Rolnická společnost Lesonice a.s.

Agronomové: Ing. Zbyněk Pokorný, Filip Daňhel

Výměra: 5 500 ha zemědělské půdy

Nadmořská výška: 500 m n. m.

Průměrné srážky: 644 mm za rok (2020 – 742 mm)

Půda: střední

Struktura RV: řepka oz. 600 ha, pšenice oz. 1900 ha, kukuřice sil. 900 ha, kukuřice zrno 100 ha, žito oz. senáž 150 ha, žito oz. zrno 120 ha, mák 150 ha, hrách 150 ha, sója 60 ha, pícniny a ostatní 1370 ha

„Hrách ASTRONAUTE jsme měli zasetý na písčitějším pozemku. Měl pomalejší start vegetace z důvodu chladnějšího a suššího počasí. V průběhu května a června byly ideální podmínky k růstu, ale i tak porost nevypadal na to, že se chystá k rekordnímu výnosu. Výška porostu byla střední, bez polehnutí. Velmi příjemné překvapení se dostavilo až při sklizni, kdy nám 33 ha množitelská plocha nasypala v průměru 5,8 t/ha, běžná plocha 35 ha potom 5 t/ha.“, říkají agronomové podniku RS Lesonice, Ing. Zbyněk Pokorný a Filip Daňhel.

Agrotechnika:

Předplodina: pšenice

Příprava: Horsch Joker + Horsch Terrano

Setí: 25. 3. - výsevek 235-260 kg/ha, hloubka 4-5 cm, osivo ošetřeno Rhizobin 0,35 kg/ ha, přihnojení NPK hrách OPTI 7-17-14 – 250 kg/ha,

Ochrana: 4. 5. - Escort, před květem insekticid + ZN+ B

Hnojení: 15. 6. - močovina 100 kg/ha

Výměra a výnos ASTRONAUTE: 33 ha množení – výnos 5,8 t/ha, 35 ha běžná plocha 5,0 t/ha

.

.

ASTRONAUTE nám ukázal směr

Podnik: Ing. Jana Pražáková, okres Olomouc (OL)

Výměra: 129 ha

Nadmořská výška: 250 m n. m.

Průměrné srážky: 750 mm

Půdy: střední hnědozemě

Struktura RV: pšenice, ječmen, oves, řepka, hrách

„Letos poprvé jsem se vrhla do pěstování hrachu a musím říci, že díky odrůdě ASTRONAUTE jsem spokojená. S ohledem na nedostatek osiva jsem byla nucena vyset osivo s nižší klíčivostí 70 %, na což jsem byla upozorněna. Sklidila jsem však 4 tuny po hektaru. To považuji za velmi solidní výnos! Za rok budu set ASTRONAUTE znovu a už od října mám zamluvené certifikované osivo, protože se chci hrachu věnovat i nadále. ‘‘, říká Ing. Jana Pražáková.

Agrotechnika:

Předplodina: pšenice ozimá

Zpracování půdy: orba

Termín setí, výsevek: 26. 3., 361 kg (70 % klíčivost)

Herbicidy: Escort, konec dubna

Hnojení: 300 kg NPK: 5:25:30

Ochrana insekticidní: 1x do květu, 1x do lusku

Lepení: 2 týdny před sklizní

Výnos: 22. 7. 2021 - 4 t/ha

.

.

Vyšší odolnost ASTRONAUTE proti poléhání díky plnému zapojení porostu

Zemědělské družstvo Hřivice, okr. Louny

Výměra: 950 ha

Nadmořská výška: 300 m n. m.

Průměrné srážky: 400-450 mm

Půdy: střední až těžké, hnědozem

Struktura RV: 40% pšenice ozimá, 16% řepka ozimá, 16% ječmen jarní, 10,5% luskoviny

7,5% jeteloviny, 3,5% chmel, 6,5% ostatní plodiny

„Odrůdu hrachu setého ASTRONAUTE jsme sklízeli už druhým rokem, letos z výměry 70 ha. Kromě toho, že byla zlepšující předplodinou pro obiloviny, tato odrůda vykazovala vyšší odolnost proti poléhání díky plnému zapojení porostu, které se nám podařilo zajistit, s dostatečnou tvorbou úponků, a to byly plusy mající vliv na jednodušší sklizeň. Přestože letos během vegetace bylo vlhčí počasí s dostatečným množství srážek, podařilo se nám udržet dobrý zdravotní stav, který se projevil na naše podmínky pěkném výnosu 3,25 t/ha.“, sdělil Tomáš Tůma, předseda představenstva ZD Hřivice.

Agrotechnika:

Předplodina: ozimá pšenice

Zpracování půdy: HORSCH Terrano (podzim)

Příprava: kompaktor

Termín, výsevek a hloubka setí: 31. 5. 2021, 285 kg/ha, 5 cm

Hnojení: 100 kg/ha NPK 15 % - 15 % - 15 % (pod patu)

3,0 l/ha YARA Vita BRASSITREL PRO (na list)

Plevele: 3,0 l/ha ESCORT NOVÝ (preemergentně)

Ochrana insekticidní: 0,15 kg/ha JAGER

Výnos: 31. 7. 2021 - 3,25 t/ha (sklizňová vlhkost 13%) na ploše 70 ha


Top