ASTRONAUTE - Mimořádný hrách s mimořádným výnosem

ASTRONAUTE je žlutosemenná, poloraná odrůda hrachu setého, dnes jedna z nejpěstovanějších odrůd v ČR. Dosahuje vynikajícího výnosu zrna s vysokým výnosem dusíkatých látek.

Zrno je vejčitého tvaru, střední HTZ s nízkou aktivitou Trypsin-inhibitoru a velmi dobrou barevnou vyrovnaností. ASTRONAUTE nachází uplatnění v potravinářském využití a stejně tak i jako výborný hrách pro krmné účely. Nemá vyhraněné požadavky na půdně-klimatické podmínky. Je tolerantní k lehkým půdám. Ve srovnání s jinými odrůdami hrachu je díky dobré odolnosti ke kořenovým chorobám tolerantní také k těžkým a studeným půdám.

Pěstební plochy hrachu setého v České republice v poslední době stále narůstají, za posledních deset let se plocha více než ztrojnásobila. Lze tedy předpokládat, že i v roce 2023 bude plocha hrachu růst. Určitě k tomu přispěje I tak významná odrůda, jakou je ASTRONAUTE, protože zemědělci s ní jsou rozhodně spokojeni. Podívejte se na jejich zkušenosti z praxe.

.

S HRACHEM ASTRONAUTE AŽ KE HVĚZDÁM

Zemědělské družstvo Kojčice, okr. Pelhřimov

Výměra: 1 200 ha

Nadmořská výška: 500 m n. m.

Průměrné srážky: 650 mm

Půdy: střední až lehké

Struktura RV: 14 % řepka, 40 % obiloviny, 8 % brambory, 3 % hrách, 35 % pícniny na orné půdě

„Vzcházení porostu bylo velmi dobré a vyrovnané, porost rostl jako zběsilý. V průběhu vegetace ustál tlak chorob i škůdců na jedničku a i přes rozmary počasí byl stále vitální. Hlavně se mi líbilo, že porost nepolehl a stál do poslední chvíle, což nám velmi usnadnilo sklizeň.“ Řekl agronom podniku ZD Kojčice pan Miloslav Vaněček.

Agrotechnika:

Předplodina: jarní ječmen

Zpracování půdy a příprava: podzim orba, jaro kompaktor

Termín setí: 13. 4. 2022, hloubka setí 5 cm, výsevek 280 kg/ha Teranem (1,1 MKS)

Herbicidní ošetření: Basagran 2,0 l/ha

Sklizeň: 24. 7. 2022

Výměra ASTRONAUTE: 19,28 ha

Výnos ASTRONAUTE: 3,94 t/ha

.

SKVĚLÉ NENÍ POTŘEBA MĚNIT

František Čech, Bělotín - Lučice, okr. Přerov

Výměra: 1 100 ha zemědělské půdy

Nadmořská výška: 300 m n. m.

Průměrné srážky: 740 mm

Půdy: těžké

Struktura RV: pšenice ozimá 500 ha, kukuřice na zrno 100 ha, řepa cukrovka 100 ha, řepka ozimá 300 ha, hrách 20 ha, sója 60 ha

„Odrůdu hrachu setého ASTRONAUTE na naší farmě pěstujeme již několik let a jsme s ní velmi spokojeni. Jsme přesvědčeni, že se do našich podmínek prostě hodí! Dobře snáší těžké, chladné půdy. Horší výnos dal ASTRONAUTE jen v letech s extrémními dešťovými srážkami, kdy dostal zabrat kořenový systém vlivem našich těžkých půd se špatně propustným podložím a vysokou hladinu spodní vody. V ročníkově optimálních letech však dosahujeme standardně výnosů nad 4 t/ha. Oceňujeme u něho dobrý zdravotní stav i odolnost vůči polehnutí, díky čemuž ho sklízíme v optimální vlhkosti bez dalšího aktivního dosoušení. Pro spolupracující semenářskou firmu tuto odrůdu také s úspěchem množíme. Hrách ASTRONAUTE máme „osahaný“, s jeho zasetím počítáme i pro jaro příštího roku.“ Řekl majitel a agronom podniku František Čech.

Výnosy podniku:

Rok 2021: 4,5 t /ha 20 ha

Rok 2022: 4,33 t/ha 18 ha

5,38 t/ha 5,7 ha (množení)

.

ASTRONAUTE PRO NÁS ZNAMENÁ JISTOTU VE SKLIZNI

Oseva Agri Chrudim, a.s., okr. Chrudim

Nadmořská výška: 280 m n. m.

Struktura RV: pšenice ozimá, řepka, hrách, cukrovka, ječmen jarní i ozimý, kukuřice, sója, jeteloviny na orné půdě

„Hrách ASTRONAUTE sejeme pravidelně na výměře 100 ha. Letos jsme s ním dosáhli úžasného výnosu 5,01 t/ha! Byl o 1 t/ha lepší, nežli náš podnikový průměr. ASTRONAUTE pro nás znamená jistotu ve sklizni. Dobře se seče, patří k těm odolnějším vůči poléhání a ve výnose je to vždycky špička!“ Řekl agronom podniku Ing. Pavel Krejčí.

Agrotechnika:

„V agrotechnice pro ASTRONAUTE vědu neděláme. Z hnojení pouze 1 q LAV 27 % jako startovací dávka, dále pak 1x časně postemergentní herbicidní ošetření a 2x insekticidní ochrana na listopase a kyjatku.”


Top