BENTE potvrzuje své kvality skvělými výnosy v praxi

BENTE je revoluční odrůdou krmného jarního ječmene. Je jednou z nejranějších odrůd sortimentu, přesto snoubí špičkový výnos zrna s opravdu vysokou HTZ.

 

Agronom podniku AGRA Deštná a.s., pan Antonín Drs.

Agronom podniku AGRA Deštná a.s., pan Antonín Drs.  

Ing. Bohumila Matysová, agronom podniku Agrodružstvo Zábřeh

Ing. Bohumila Matysová, agronom podniku …  

Podsevu jetele po sklizeném BENTE se daří skvěle.

Podsevu jetele po sklizeném BENTE se daří skvěle.  

Je absolutní špičkou ve výnosu zrna a to i v horších půdně-klimatických podmínkách. U pěstování této odrůdy agronom nemusí řešit, kam odrůdu zaset či jakou technologii volit. Mimořádná plasticita odrůdy BENTE je oproti jiným krmným odrůdám tou největší výhodou. To ostatně potvrzují i mnozí agronomové.

BENTE - symbióza ranosti a výkonu

Název podniku: AGRA Deštná, a.s., okres Jindřichův Hradec

Agronom: pan Antonín Drs

Výměra orné půdy: 2 000 ha

Nadmoř. výška: 550 m n. m.

Průměrné srážky: 650 mm

Půdy: hlinitopísčité a hlinité

Struktura RV: 15 % řepka, 40 % obilniny, 4 % brambory, 41 % pícniny na orné půdě

„Reference o ranosti a výnosu BENTE nás zaujaly. Letos na jaře jsme zaseli jednu plochu na ověření odrůdy v našich podmínkách, kde převládají těžší půdy. Na jaře po zasetí přišlo dlouhé období chladu a mokra. To pozdrželo vývoj o několik týdnů. V červnu přišel další výrazný výkyv, kdy došlo k rychlému ukončení vegetace z důvodu sucha a vysokých teplot. Krátká vegetační doba však potvrdila reference. BENTE dokázalo využít svých genetických předností, ranosti spojené s vysokým výnosovým potenciálem a dalo nám skvělý výnos 6,8 t/ha.“

Výměra BENTE 16 ha výnos 6,8 t/ha

Výměra jarního ječmene 210 ha výnos 5,5 t/ha

Agrotechnika:

Předplodina: brambory

Zpracování půdy a příprava: orba, kompaktor

Hnojení jaro před setím: 0,15 t/ha NPK

Termín setí: 29. 3. 2021, výsevek 4,3 MKS do hloubky 2-3 cm

Hnojení: 29. 4. - DAM 110 l/ha

Ošetření: 10. 5. - Mustang Forte a Vertico, 28. 5. - Slape Trio, 23. 6. - Librax a Nexide

Sklizeň: 29. 7. 2021

.

.

BENTE potvrdilo své výsledky na ÚKZÚZ i v praxi

Agrodružstvo Zábřeh, okres Šumperk

Výměra: 990 ha

Nadmořská výška: 307 m n. m.

Průměrné srážky: 800 mm/rok

Půdy: hlinité – hlinitojílovité

Struktura RV: řepka 120 ha, pšenice 320 ha, ječmen sladovnický 80 ha, ječmen krmný 40 ha, triticale 30 ha, kukuřice na siláž 120 ha, kukuřice na zrno 35 ha, hrách na siláž 50 ha, vojtěška 100 ha, trávy 120 ha

„Vzhledem k loňskému problematickému zakládání ozimů a nejistotou okolo sladovnických ječmenů jsem hledala výnosnou odrůdu pro krmné účely. Odrůda BENTE mne zaujala svými špičkovými výsledky na ÚKZÚZ. Zkusila jsem jej na vyrovnaný pozemek, udělalo 3-4 odnože, ustálo počasí a dobře to dopadlo – nasypalo více než jiné odrůdy. S jeho pěstováním jsem spokojená!“, říká Ing. Bohumila Matysová. V praxi tak BENTE potvrdilo své výsledky z pokusů, kde kraluje.

Termín setí: 4. 4. 2021

Výnos BENTE: 15. 8. 2021 - 5,44 t/ha

Průměrný výnos podniku: 5,22 t/ha

.

.

BENTE - osvědčená krycí plodina

Název podniku: Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec

Agronom: pan Vladimír Daňhel

Výměra orné půdy: 1865 ha

Nadmoř. výška: 470 - 550 m n. m.

Průměrné srážky: 670 mm

Půdy: lehké písčité až středně těžké

Struktura RV: 14 % řepka, 49 % obilniny, 6 % brambory, 7 % mák, 24 % pícniny na orné půdě

„Potřebujeme odrůdu krmného ječmene, která umí výnos v zrně a zároveň umožní růst podsevu. Výběrem prošla odrůda BENTE, kterou pěstujeme z důvodu ranosti, vysokého výnosu i při setí jako krycí plodinu. Po zasetí bylo dlouho mokro a chladno, v červnu přišlo i suché období. BENTE opět dozrálo velmi brzy a včas uvolnilo plochy pro růst podsevu jetele stejně jako v loňském roce. BENTE je proto pro nás nenahraditelná odrůda."

Agrotechnika:

Předplodina: brambory a kukuřice

Zpracování půdy a příprava: orba, secí kombinace

Hnojení jaro: před setím 0,4 t/ha NPK

Termín setí: 28. - 30. 3. 2021, výsevek 4,5 MKS do hloubky 3 cm

Hnojení: 30. 4. - LAV 0,15 t/ha

Ošetření: 28. 5. - Agritox 1,0 l/ha, 29. 5. - Delaro 0,7 l/ha + Optimus 0,4,l/ha,

23. 6. - Priaxor 1,0 l/ha + Sumicidin 0,1 l/ha

Sklizeň: 3. 8. a 15. 8. 2021

Výměra BENTE 63 ha výnos 6,0 t/ha

Výměra jarního ječmene 270 ha výnos 5,4 t/ha (část poškodily kroupy)


Top