Technologie úspěšných pěstitelů hrachu

Cílem SAATEN-UNION je úspěch pěstitelů našich odrůd, proto zde nabízíme základní technologii pro pěstování hrachu včetně objasnění některých technologických postupů k odrůdám Salamanca a ASTRONAUTE.

Základní pravidla pro úspěšné a zejména ekonomické pěstování hrachu Salamanca a ASTRONAUTE.

SALAMANCA je mimořádný žlutozrnný hrách určený pro potravinářské i krmné využití. Chloubou odrůdy SALAMANCA je také špičkový výnos dusíkatých látek.

SALAMANCA je mimořádný žlutozrnný hrách určený pro…  

ASTRONAUTE je poloraná, velmi podařená žlutosemenná odrůda, která dosahuje vynikajícího výnosu zrna s vysokým výnosem dusíkatých látek.

ASTRONAUTE je poloraná, velmi podařená …  

Ideální sestava luskovinoobilné směsky

Ideální sestava luskovinoobilné směsky  

  1. Kupujte certifikované osivo odrůd, o kterých jste přesvědčení, že Vám ekonomicky poskytnou nejvyšší výnos. V současné době je to odrůda ASTRONAUTE a Salamanca. Nenechte si vnutit jinou odrůdu jen proto, že ji zrovna někdo má skladem.
  2. Moření osiva hlízkovitými bakteriemi je ekonomicky vždy přínosné. V současné době se u nás hospodaří s velmi úzkým osevním postupem s minimálním zastoupením luskovin, a proto se tyto bakterie v půdě objevují jen velmi sporadicky.
  3. Předseťové hnojení dusíkem je zásadní krok pro rychlé nastartování vyklíčených rostlin. Opět to souvisí s faktem, že vlastní fixace vzdušného N2 je odvislá od plně funkční symbiózy hlízkovitých bakterií a rostlin hrachu. Tato symbióza však začíná fungovat až v pozdější fázi vývoje rostlin. Do této doby je třeba rostlinám poskytnout základní dávku dusíku. Doporučení předseťového hnojení N (15-20kg N) lze např. v ledku, DAMu či močovině těsně před setím.
  4. Časné setí a využití jarní vláhy je zásadní, pro rychle zapojení porostu. Nutné je dodržet výsevek dle doporučení k zvolené odrůdě. Po zasetí je třeba zajistit dobře srovnaný pozemek pro dobrou účinnost preemergentní herbicidní ochrany. Je třeba se vyhnout pozemkům, které jsou zapleveleny pcháčem.
  5. Proveďte kontrolu vzcházejícího hrachu. Případný výskyt listopase či vyšší výskyt třásněnky je třeba okamžitě řešit pyretroidy.
  6. Vhodné hnojení vybranými mikroprvky zvyšuje výnos až o 0,5 tuny. Zejména ASTRONAUTE je schopen navýšit a udržet jedno patro lusků navíc. ASTRONAUTE a Salamanca vždy pozitivně ocení zejména bor, molybden a mangan. První foliární výživa je směřována do fáze výšky porostu 15-20cm. Bor v dávce 120-150g/ha a molybden v dávce 70-100g/ha. V této fázi již začíná fungovat symbióza hlízkovitých bakterií. Tyto potřebují pro fixaci vzdušného dusíku zejména molybden, který se přímo účastní enzymatických procesů nitrit a nitrátreduktázy. Bor pak zvyšuje využití dusíku a zejména fosforu, který je v této fázi potřeba, pro budoucí zakládání květů. Tuto výživu je možné ještě kombinovat s manganem v dávce 200 – 250 g/ha, který výrazně snižuje skvrnitost listů. Na tuto dávku a kombinaci velmi dobře reaguje zejména Salamanca. Stejně tak je to silný antistresor, který pomůže rostlinám překonat případný suchý nástup jara. Druhá foliární výživa nastupuje ve fázi těsně před květem, kdy se provede hnojení bórem a molybdenem. Toto ošetření lze kombinovat s první ochranou proti obaleči a zrnokazu organofosfátem a pyretroidem. Otázkou zůstává, na kolik funguje případná signalizace.
  7. Fungicidní ošetření významných chorob hrachu by bylo řešitelné. K dispozici jsou fungicidy s velmi dobrou účinností, avšak nyní je jen velmi málo přípravků registrovaných do hrachu.
  8. Druhé ošetření ve fázi dokvétání porostu proti zrnokazu a obaleči je odvislé od signalizace či vlastního pozorování. Je třeba tuto ochranu nepodcenit.
  9. Slibné zdravé, nepolehlé a zejména nezaplevelené porosty je účelné „zalepit“ přibližně 3 týdny před sklizní.
  10. Termín sklizně je odvislé od využití produkce. Zejména množitelské porosty je třeba sklízet ve vyšší vlhkosti, aby nedošlo k poškození a deformaci klíčků.

Top