Hybridní pšenice HYKING pro podzimní zásev 2020

HYKING je hybridní pšenice, která má přesvědčivé výsledky v praxi i v pokusech. Pěstitelé nacházejí oporu i v jeho agronomických vlastnostech. Prokázal stabilitu v suchých i mokrých ročnících, výbornou odolnost poléhání a odolnost chorobám listu.

Obrázek 1: Výsledky sklizně odrůdy HYKING v roce 2020.

Obrázek 1: Výsledky sklizně odrůdy HYKING v roce …  

Obrázek 2: HYKING byl nejvýnosnější pšenicí registračního řízení ve Francii (2016), ČR (2018) i v Maďarsku (2020). Zdroj: Oficiální výsledky zkušebních ústavů.

Obrázek 2: HYKING byl nejvýnosnější pšenicí …  

Obrázek 3: Král českých polí - odrůda HYKING. Zdroj: Archiv firmy.

Obrázek 3: Král českých polí - odrůda HYKING. …  

Graf 1: Reakce HYKINGU na různé výsevky (Zdroj: pokusy SU)

Graf 1: Reakce HYKINGU na různé výsevky (Zdroj: …  

Přednosti hybridu HYKING

Stejně jako ostatní hybridy, stabilizuje výnosy na středních až horších půdách, kde lépe odolává sušším periodám v průběhu vegetace. HYKING mohu díky jeho výsledkům a vlastnostem doporučit i na lepší pole. V letošním roce si i na těžších půdách dobře poradil s přemokřením. Díky nízkému porostu (85 cm) a odolnosti poléhání (8 z 9 dle ÚKZÚZ 2018) ustál bez problémů nadmíru dešťových srážek.

Bez regulace nebo jen s mírnou regulací nezaváhaly a nepolehly ani porosty s mohutnými chlubivými klasy s průměrnými výnosy 9-10 t/ha. I díky tomu na řadě podniků dosahovalo zrno potravinářské kvality, i když se fakticky nejedná o odrůdu potravinářskou. Stabilním výnosům napomáhá ranost, HYKING je raný až středně raný. Částečně uniká červnovým vedrům a na druhou stranu je výkonný i ve vlhčích a chladnějších oblastech.

Doporučení pro zásev 2020

Hybridní pšenice sejte do dobře připravené půdy, ideálně v termínu od poloviny září do počátku října. V pozdnějších termínech je vhodné navýšit výsevek, i když dle našich dlouhodobých pokusů HYKING mimořádně dobře kompenzuje hustotu porostu.

To potvrdil rovněž letošní pokus z podniku AGROCHEMA Studenec, kde i při termínu setí 23.10. lépe vycházely nižší výsevky, viz graf 1. Při nejnižším výsevku 1 MKS/ha (cca 50 kg/ha) měl HYKING ideální hustotu klasů, vysoký počet zrn na klas a vysokou HTZ a výnos 10,54 t/ha. Naopak se neosvědčily vysoké výsevky, kde docházelo k nadměrné tvorbě slabých a neefektivních odnoží. Po vzejití je potřeba kontrolovat přenašeče viróz, ideálně již ve fázi 3-4 pravých listů. V případě časných výsevů nebo dlouhých a teplých podzimů je vhodné ošetření opakovat, například přípravkem kombinujícím pyrethroid s neonikotinoidem, který díky systémovému a repelentnímu působení ochrání porost po delší období.

Ing. Adam Čáslava
SAATEN-UNION CZ s.r.o.


Top