Genetika proti vysokým cenám sušení

Díky rozsáhlým genetickým zdrojům nabízí SAATEN-UNION ucelený sortiment hybridů určených pro produkci kvalitních siláží a pro produkci suchého a vlhkého zrna.

 

 

V našem sortimentu je vidět důraz na kombinaci vysokých rostlin, silného olistění a skutečně robustní palice pro produkci kvalitních siláží s vysokým podílem zrna. STAY GREEN hybridů zajišťuje a udržuje kvalitu řezanky udržením zdravých, zelených pletiv se stabilní stravitelností také v ročnících s rychlým nárůstem sušiny. Výsledkem pěstitelského úsilí jsou siláže s vysokou stravitelností a bohatou energetickou hodnotou. Stejně tak toto úsilí přineslo moderní výnosné zrnové hybridy s nízkou sklizňovou vlhkostí pro zajištění vynikající ekonomiky i s ohledem na ceny sušení.

AKANTO a KABANERO – genetika proti vysokým cenám sušení

AKANTO S260/Z260 je zcela novým hybridem pro rok 2023 určeným pro pěstování také na lehčích půdách ŘVO, OVO a BVO. Špičkově vyvinutá palice s typem zrna ZUB v kombinaci s robustním habitem rostlin zajišťuje produkci kvalitní siláže s vysokým podílem zrna. Typ zrna ZUB špičkově uvolňuje vodu v průběhu zrání při pěstování na suché zrno. AKANTO je špičkovým hybridem s duálním využitím na krmnou siláž, PBS a pro produkci suchého zrna. Je třeba zdůraznit, že raných hybridů s typem zrna ZUB není na trhu mnoho.

S ohledem na vysoký výnos, rychlost uvolňování vody v průběhu zrání a vývoj cen za sušení je AKANTO moderním hybridem ideálním pro pěstování na suché zrno. Nízká vlhkost zrna šetří tisíce korun při jeho dosoušení. Například v POP ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích AKANTO při výnosu suchého zrna 12,9 t/ha a vlhkosti 21,6 % snížilo hektarové náklady na sušení o 4 218 Kč. Hektarová tržba AKANTO po odečtení nákladů na sušení činila 80 464,- Kč.

KABANERO (B3316C) Z300 je novým zrnovým hybridem plně adaptovaným na podmínky pěstování v ŘVO a KVO. Hybrid je středního vzrůstu se středním nasazením výborně dozrňujících palic. Typem zrna je čistý zub. KABANERO (B3316C) výborně uvolňuje vodu v průběhu zrání. V POP ZOD Haná úspora hektarových nákladů na sušení KABANERO při vhlkosti 21,3 % činila 4 143,- Kč. Hektarová tržba KABANERO po odečtení nákladů na sušení činila při výnosu suchého zrna 13,5 t/ha krásných 85 215,- Kč. Palice KABANERO (B3316C) jsou kryty kratšími listeny, které se velmi rychle otevírají, což význěmně urychluje uvolňování vody ze zrna. Odolnost vůči fusariu klasu je na vysoké úrovni. Případné odnožování rostlin na kvalitních půdách a v humidních podmínkách je geneticky potlačeno stejně jako tvorba sekundárních palic. Díky těmto vlastnostem jsou při nalévání zrna asimiláty ukládány do jedné hlavní palice pro efektivní tvorbu výnosu. Hybrid je výborně adaptován na suché podmínky pěstování a lehčí půdy.


Top