Kukuřice
SUSANN S 280 Z 300


Přednosti

Každý ji chce...

  • super na siláž i zrno
  • mimořádný obsah škrobu
  • stabilní výnos siláže a zrna
  • velmi dlouhé sklizňové okno – drží sušinu
SUSANN je předurčena k produkci energeticky vysoce koncentrované siláže pro vysokoprodukční stáda a na zrno typu flint. Zdrojem škrobu jsou silné a zavalité palice tvořící dvě špičky. SUSANN patří stabilně k nejvýnosnějším hybridům. V suchém roce 2015 byla odolnost suchu SUSANN hodnocena známkou 8,1, což bylo vůbec nejvyšší udělené hodnocení. A tato vysoká známka byla potvrzena také výnosem zrna 9,3 t/ha, což je 111 % na kontrolní odrůdy (ÚKZÚZ)!

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
F / Sc
Výška rostlin
Výška nasazení palic
střední
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
LKS a CCM
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 8,5
Zrno
7,5 - 8
Poznámka
vysoký výnos silážní hmoty, špičkový obsah škrobu, palice tvoří i 2 špičky, neuvěřitelně vysoký počet řad zrn, vynikající výnos zrna, největší počet řad zrn na palici

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Pěstování
Velmi rychlé nalévání zrna zajišťuje enormně vysoký obsah škrobu v siláži. Siláž ze SUSANN je špičková. Doporučený výsevek při pěstování na siláž je 80–85 000 semen/ha.

ODOLNOST ZAVÍJEČI KUKUŘIČNÉMU
Přestože SUSANN není GMO hybrid, vykazuje přirozenou zvýšenou odolnost proti napadení zavíječi ve stonku. V registračním řízení Německa byl hybrid SUSANN testován i v lokalitách silně zamořených zavíječem, kde dokonce překonal ve výnose geneticky modifikované hybridy s odolností proti tomuto škůdci.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky