Kukuřice
KORYNT S 230 Z 240


Přednosti

Suchovzdorný, velmi raný machr.

  • špička na siláž, špička na zrno
  • vysoký výnos hmoty s velmi vysokým podílem zrna
  • mimořádný výnos zrna (118,2 %)
  • mimořádná odolnost přísuškům
  • TOP STAY GREEN (9,0)
KORYNT je zářnou ukázkou šlechtitelského úsilí o posunutí možností genetiky rostlin vpřed. KORYNT je unikátním hybridem kombinujícím špičkový výnos zrna, vysoký výnos hmoty, výbornou kvalitu siláže a suchovzdornost. KORYNT je registrován v ČR na siláž i na zrno. V prvním velmi suchém roce státních zkoušek 2015 poskytl výnos zrna na úrovni neuvěřitelných 118,2 % (10,9 t/ha) a byl tak suverénním vítězem velmi raného sortimentu. V tomto velmi suchém roce také podal úctyhodný výsledek ve velmi raném sortimentu na siláž výnosem siláže 106,5 % (45,6 t/ha). Vzhledem ke špičkovému výnosu zrna a středně vysokému vzrůstu je siláž z KORYNTu s velmi vysokým podílem zrna. Stravitelnost organické hmoty je na vysoké úrovni (ELOS 69,6 %, IVDOM 73,8 %) při středně vysoké stravitelnosti vlákniny (DINAG 49,3 %). Navíc KORYNT vykazuje velmi silný STAY GREEN efekt (8,0), který prodlužuje sklizňové okno a zajišťuje tak stálost kvality v průběhu sklizně. KORYNT je typem zrna mezityp s výborným dozněním palic a vysokou odolností fusariu (8,3). Díky velmi rychlému počátečnímu vývoji (7,7) dokáže KORYNT utéct přísuškům v průběhu vegetačního růstu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Sc
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Zrno
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 – 8,5
Zrno
7,5 – 8
Poznámka
Suchovzdorný, velmi raný machr. Špičková siláž s velmi vysokým podílem zrna v siláži,mimořádně vysoké výnosy suchého a zdravého zrna, silný STAYGREEN. Výborně dozrňuje.
 

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Pěstování
KORYNT nemá vyhraněné nároky na půdně-klimatické podmínky. Je ideální volbou při pěstování na kvalitní, energeticky bohatou siláž a na zrno v regionech vhodných pro pěstování velmi raných hybridů kukuřice. Doporučený počet rostlin při pěstování na siláž je 80 – 85 000 rostlin/ha a v případě pěstování na zrno 75 – 80 000 rostlin/ha.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky