Kukuřice
SUCORN (DS1710C) S 280 Z 280


Přednosti

NOVINKA 2019

Unikátní na první pohled

  • vzrůstný porost, bujné olistění, silné palice
  • vysoká odolnost přísuškům, STAY GREEN
  • vysoká kvalita siláže
  • univerzální využití siláž, bioplyn, zrno
  • vynikající na vlhké zrno
POPIS HYBRIDU
SUCORN DS1710C je na první pohled unikátním hybridem. Velmi vysoké rostliny, špičkové olistění, silné, výborně dozrňující palice tvoří dojem neuvěřitelně kompaktního porostu. Charakteristické velmi široké a velmi dlouhé listy dokonale uzavírají porost a pomáhají tak zabránit neproduktivnímu výparu vody z půdy v průběhu silného slunečního svitu. Vzhledem k velmi rychlému vývoji rostlin SUCORN DS1710C uzavírá porost velmi rychle. Kombinace špičkového olistění a silných, výborně dozrňujících palic zajišťuje vysokou kvalitu siláže charakteristickou vysokým obsahem škrobu a vysokou stravitelností organické hmoty. Typem zrna je to mezityp až zub.

SUCORN DS1710C je jednoduchý hybrid. Z agronomických vlastností je třeba zdůraznit velmi rychlý počáteční vývoj, který zajišťuje rychlý růst silné kořenové soustavy, která zajišťuje příjem vody a výživu rychle rostoucích rostlin. Časné zapojení porostu napomáhá hospodařit s půdní vláhou a významně tak napomáhá zlepšit vitalitu v průběhu přísušků. Důležité je také pevné zdraví stonků, listů i palic a STAY GREEN efekt hodnocený známkou 8. Tyto vynikající vlastnosti moderního hybridu potvrzují výsledky BSA 2018, kde je výnos suché hmoty i zrna hodnocen vynikající známkou 8. SUCORN DS1710C je dokonale univerzální hybrid s využitím na kvalitní siláž, pro bioplynové stanice i na zrno.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M(Z) / Sc
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
Bioplyn
Těžké půdy
Lehké půdy

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9
Zrno
7,5 – 8

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Pěstování
SUCORN DS1710C je plastickým hybridem ideálním pro pěstování v OVO, ŘVO a KVO. Hustotu silážního porostu je důležité volit na základě místních zkušeností na úrovní 80 až 90 000 rostlin na ha. Vzhledem k impozantnímu vzrůstu a objemu listové hmoty a zrna nedoporučujeme porosty přehušťovat. Výsevek na zrno: 75 až 80 000 / ha.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky