Kukuřice
NOVIALIS (DS1901C) S300/Z300


Přednosti

Siláž na maximum

  • TOP výnosy hmoty (BSA: 9)
  • špičkový výnos energie z hektaru
  • vynikající produkce bioplynu
  • SUCORN v pozdnější verzi
  • STAYGREEN
  • vysoká stravitelnost
POPIS HYBRIDU
NOVIALIS DS1901C je velmi robustním hybridem, jehož hlavním
účelem je produkce špičkových objemů hmoty vynikající kvality určené
pro účely krmné siláže a pro bioplynové stanice.
NOVIALIS DS1901C přesvědčuje o svých genetických kvalitách od
počátečního vývoje po sklizeň. Velmi rychlý počáteční vývoj rostlin
zajišťuje intenzivní růst kořenové soustavy a časné uzavření porostu.
Tím je NOVIALIS DS1901C připraven pro příchod suchých podmínek.
Celkově se jedná o velmi vysoký hybrid se špičkovým olistěním a velmi
robustní palicí. Kombinace velmi vysokého objemu snadno stravitelné
listové hmoty a vysokého podílu zrna v řezance zajišťuje vysokou
stravitelnost organické hmoty. Kombinace časného nalévání zrna
a STAY GREEN efektu navíc umožňuje maximálně využít genetický
potenciál produkce energie z ha při současně dlouhém sklizňovém
oknu.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Rostlina
Typ zrna / hybridu
M / Sc
Výška rostlin
Rychlost počátečního vývoje

Vhodnost na
Siláž
LKS a CCM
Zrno
Bioplyn

Odolnost
Přísuškům
Chladu

Kvalita
Obsah škrobu
Stravitelnost vlákniny
Koncentrace energie

Počet rostlin / m2
Siláž
8 - 9,5
Zrno
7,5 - 8
Poznámka
Velmi robustní hybrid produkující špičkové objemy hmoty
vynikající kvality určené pro účely krmné siláže a pro BPS.
Vysoká stravitelnost organické hmoty, STAY GREEN efekt.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky