Pšenice jarní
KABOT B


Přednosti

Chcete jarní verzi odrůdy TOBAK?

  • Špičkový výnos zrna
  • Výborné zdraví
  • Nejvyšší HTZ mezi jarními pšenicemi
  • Plasticita
Výnosová bomba mezi jarními pšenicemi. Právem si zaslouží označení jako jarní verze odrůdy TOBAK. KABOT dosáhl za tři roky státních zkoušek rekordu ve výnosu jak v ošetřené 105 %, tak v neošetřené variantě 116 %. A to díky výbornému zdraví a absolutně nejvyšší HTZ v 48,2 g. KABOT je poloranou odrůdou středního vzrůstu s odolností k poléhání 7,8. Je velmi tolerantní k obilní předplodině.

DOPORUČENÍ
KABOT je odrůda s velmi dobrou reakcí na intenzifikační opatření. Obzvláště rozdělení produkčního hnojení na dvě aplikace a případné navýšení druhého produkčního hnojení se výrazně projeví na vyšší HTZ a vyšším počtu zrn v klase.

KABOT: NAVZDORY TRENDU VYSOKÝCH VÝSEVKŮ
Obecným trendem v oblasti pěstování jarních pšenic je výnos postavený na hlavním stéble. Pšenice jarní je seta s vyššími výsevky, s cílem zajistit patřičný počet klasů na m2. U odrůdy KABOT toto však neplatí. V porovnání s jinými odrůdami má KABOT výraznou reakci na brzké jarní ošetření chlormeqatem s manganem. Ve fázi 4. – 5. listu, má-li porost dostatek živin (N), je ideální provést ošetření CCC 0,5 l + 250 g Mn + 20 kg močovina + 300 l vody. KABOT na toto ošetření reaguje navýšením počtu plodných stébel. Podmínkou je včas založený porost, nižší výsevek a bez-stresové období v době aplikace. Řidčeji setý porost KABOTu vytváří vyrovnanější klasová stébla, která oproti husto-setým „jarkám“ lépe udrží i v sušších fázích vegetace.

Zkrácený profil
---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní 

 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +


Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Odolnost
Odolnost vůči pohléhání

Porost
Hustota porostu
Počet zrn v klase
HTZ

Popis odrůdy


 Popis odrůdy
- - - - - - - - - - 0 + + + + + + + + + +

---- = nízký, náchylný, velmi raný, ++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj
Počáteční vývoj
rychlý vývoj / střední odnožovací schopnost
Výška rostlin
Metání
Zrání

Přezimování
Odolnost vůči pohléhání

Výnos zrna
Hustota porostu
Výnos zrna
špičkový výnos zrna (116 % NEOŠETŘENO)
Počet zrn v klase

Pekařská kvalita
HTZ
Pekařská kvalita
B

Odolnost k chorobám
Běloklasost
Padlí list
Padlí klasu
Braničnatky listu
Braničnatky klasu
Rez pšeničná
Rez žlutá (plevová)
Fusarium klasu

Šlechtitel
Strube Research GmbH & Co. KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Pěstování

Výsevek
Rané setí
280 – 300 zrn/m2
Optimální podmínky
300 – 350 zrn/m2
Pozdní setí
350 – 380 zrn/m2

Hnojení dusíkem
Hnojení dusíkem
Intenzivní pěstování:
Před setím   20 kg N/ha (močovina - zapravit)
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 50 kg N/ha
Sloupkování - počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 60 kg N/ha
Sloupkování - průběh EC 33 – 35 (plné sloupkování) 20 – 40 kg N/ha
Pozdní dávky (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 30 kg N/ha

Extenzivní pěstování
 
Před setím   10 kg N/ha (močovina - zapravit)
Odnožování (včetně Nmin) EC 21 – 28 (odnožování) 30 – 40 kg N/ha
Sloupkování - počátek EC 29 – 32 (počátek sloupkování) 40 – 50 kg N/ha
Pozdní dávky (dle oček. výnosu) EC 49 – 51 (počátek metání) 20 – 30 kg N/ha

 

Potřeba růstových regulátorů
EC 31 (počátek sloupkování),
při vysoké intenzitě
0,3 – 0,4 l trinexapac-ethyl

Fungicidní ošetření
Fungicidní ošetření
KABOT má velmi dobrý zdravotní stav. Netřeba se obávat žádné z významných
chorob, přesto při vysoké intenzitě či při vysokém infekčním stavu je vhodné
zvážit ochranu:
 
Dle infekčního stavu EC 30 – 49 širokospektrální fungicid
Vysoká intenzita, vysoký infekční stav EC 51 – 65 širokospektrální fungicid

Vhodnost po obilovině
ano (+++)

Šlechtitel
Strube Research GmbH & Co. KG, Germany
Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.

Výsledky

KABOT – velmi zdravý = opět nejvýnosnější v neošetřené variantě

KABOT – velmi zdravý = opět nejvýnosnější v …  

KABOT – nejvýnosnější v ošetřené i neošetřené variantě i ve srovnání na nové kontrolní odrůdy

KABOT – nejvýnosnější v ošetřené i neošetřené …