Směsi meziplodin
viterra® RS


Přednosti

Směs ředkve olejné, svazenky a pohanky. Vhodná téměř do jakéhokoliv OP. Výborné prokořenění.

  • Velice příznivý vliv na půdní vlastnosti díky intenzivnímu prokořenění. Směs je vhodná do osevního postupu s kukuřicí, obilninami a s nízkým zastoupením řepky.

ŘEDKEV OLEJNÁ
Tato brukvovitá plodina se vyznačuje intenzivním nárůstem biomasy, dobrou schopností potlačovat plevele a ochranou proti erozi. Hlubokým kořenem proniká do půdy, snižuje utužení i v hlubších vrstvách půdního profi lu a napravuje půdní strukturu.

SVAZENKA VRATIČOLISTÁ
Svazenka je ideální meziplodinou. Její předností je rychlý růst, nenáročnost na půdní podmínky a tolerance k srážkově chudším lokalitám. Kořenový systém svazenky má pozitivní vliv na půdu a její strukturu. Svazenka nachází uplatnění i v osevním postupu s vysokým zastoupením řepky. Snadno vymrzá a je vhodná pro technologii setí do mulče.

POHANKA OBECNÁ
Má dobrou předplodinovou hodnotu. Je vhodná i do osevního postupu s vysokým zastoupením řepky. Je citlivá na nízké teploty a velice snadno vymrzá.

Složení směsi* Ředkev olejná 41 %, Pohanka 14 %,
Svazenka 45 %
Hmotnostní podíly semen* Ředkev olejná 60 %, Pohanka 30 %,
Svazenka 10 %
Doporučený výsevek 12 – 20 kg/ha
Nejzazší termín setí do 10. 9.
Využití pro GREENING meziplodiny, úhor, souvrať


* Vyhrazujeme si právo na změnu odrůdy. Podíly jednotlivých komponent ve směsi se mohou mírně lišit.