Oporu hledejte v kvalitní genetice

Agronomové museli v uplynulých letech překonávat řadu pěstitelských výzev a nadcházející ročníky nebudou podle všeho klidnější. Pozorujeme změnu klimatických podmínek. Je přijímána legislativa důsledněji regulující hospodaření v krajině. Ochrana rostlin je komplikovanější kvůli omezování používání některých pesticidů. Je proto nezbytné přizpůsobit pěstební technologie, aby bylo možné i nadále udržitelně a rentabilně obhospodařovat půdu a produkovat komodity.

VÝNOS HYKINGU NA STANICÍCH ÚKZÚZ 2015–2017

VÝNOS HYKINGU NA STANICÍCH ÚKZÚZ 2015–2017  

Graf – Přínos hybridu HYKING na kontroly Zdroj: ÚKZÚZ 2015-17, ošetřená, neošetřená varianta, kontroly: Annie, Elan, Frisky, Gordian

Graf – Přínos hybridu HYKING na kontroly Zdroj: …  

HYVENTO disponuje genem Pch1, který zvyšuje odolnost pravému stéblolamu a umožňuje tak pěstování i po obilní předplodině.

HYVENTO disponuje genem Pch1, který zvyšuje …  

Opakuje se suchý a teplý podzim. Ten na jednu stranu prodlužuje vegetaci, umožňuje rostlinám založit kvalitní kořenový systém a dobře odnožit. Silný podzimní přísušek naopak prodlužuje vzcházení a oslabuje porosty. S vyššími podzimními teplotami rovněž souvisí větší tlak chorob a škůdců. Rozšiřují se oblasti, ve kterých se časně seté porosty neobejdou bez insekticidní ochrany a kvalitního fungicidního moření. Pokud to podmínky dovolí, je namístě podzimní regulace hustoty porostu a podpora zakořenění. Na živinově slabších půdách je vhodné zvážit podzimní přihnojení. Na jaře se potom rostliny potýkají s časným suchem a rychlým nástupem letních teplot. Půda rychle prosychá a zkracuje se doba, kdy je vhodné aplikovat hnojiva. Větší smysl získávají stabilizovaná hnojiva a listová výživa. Výhodnější je rovněž pěstovat hybridy/odrůdy, které není potřeba silně regulovat proti poléhání a zatěžovat rostliny stresem spojeným s aplikací nevhodné dávky regulátoru.

Často však nepomůže pouze adaptace pěstební technologie, je potřeba najít oporu i v kvalitní odrůdě nebo hybridu. Portfolio hybridních pšenic reaguje na nové výzvy. Nejnovějším přírůstkem v našem portfoliu je hybrid HYBIZA. Nejranější hybridní pšenice, o pět dní ranější než raná HYFI. Hybrid HYBIZA je vhodný i pro pozdnější termíny setí. Na podzim vytváří mohutný kořenový systém a dobře odnožuje. Časný jarní nástup do vegetace potom umožňuje rostlinám dobře využít k bujnému růstu a příjmu živin krátké období, kdy je po zimě dostatek vláhy i v suchých oblastech.

Zavedenou novinkou v portfoliu je raný hybrid HYKING, který registrací na ÚKZÚZ prokázal, že si dokonale rozumí s rozmanitými podmínkami České republiky. HYKING měl vyrovnaný výkon napříč lokalitami i ročníky. O své výnosnosti přesvědčil za tři roky zkoušení průměrem 10,88 t/ha, resp. 111 % na průměr kontrolních odrůd (ÚKZÚZ 2015-17, ošetřeno i neošetřeno, všechny lokality v ČR). Zároveň HYKING prokázal vynikající odolnost poléhání (8,2 dle ÚKZÚZ 2015-17) a odolnost listovým chorobám (rez pšeničná 7,4 a rez plevová na listu 7,6 dle ÚKZÚZ 2015-17). Umožňuje šetrněji pracovat s regulátory růstu, snížit náklady na ošetřování a zároveň maximálně využít potenciál lokality. Obrovský výnosový potenciál tohoto hybridu najde využití v úrodných oblastech i v horších půdních podmínkách, kde navíc HYKING využije předností heterozního efektu a bude pěstitelům oporou v případě stresu.

Třetí novinkou v sortimentu hybridů je HYVENTO, které nabízí pěstitelům kromě stability výnosu i výbornou potravinářskou kvalitu. O tom, že je HYVENTO výnosný hybrid, nejpřesvědčivěji vypovídají výsledky, kterých dosahuje na Spolkovém odrůdovém úřadu BSA v Německu. Tam hybrid patří mezi aktuální výnosovou špičku a výnos má ohodnocen na devítibodové škále dvěma výbornými osmičkami (v ošetřené i neošetřené variantě). Zároveň má výbornou potravinářskou kvalitu. I přes vysoký výnos je HYVENTO schopné udržet vysoký obsah dusíkatých látek. Navíc má vysoké a stabilní pádové číslo. V kombinaci s nadprůměrným zdravím, které se opírá zejména o výbornou odolnost fusáriím, rzím a pravému stéblolamu, podpořenou genem Pch1, je HYVENTO spolehlivou středně ranou hybridní pšenicí s vysokým výkonem a výbornou kvalitou.

Hodnocení náchylnosti k listovým chorobám BSA Hyvento (nižší číslo je lepší – znamená menší náchylnost:

DTR 4
Rez plevová 2
Rez pšeničná 4
Braničnatka pšeničná 4
Padlí 4

Ing. Adam Čáslava

SAATEN-UNION CZ s.r.o.


Top