Produkce siláže v nestabilním počasí

Produkce kvalitní siláže je v posledních letech komplikována velmi nestabilními podmínkami počasí, které se vyznačují častým výskytem sucha a nerovnoměrným rozvržením srážek v průběhu vegetace. Úspěšné pěstitelské úsilí může být více či méně zmařeno v samém závěru vysokými teplotami v průběhu sklizně rychlým nárůstem sušiny, který snižuje kvalitu řezanky a komplikuje silážování. Moderní hybridy kukuřice se vyznačují rychlým nárůstem hmoty a palic, čímž efektivněji využívají půdní vláhy pro zajištění objemu i kvality siláže.

 

 

 

SUVIDA DS1202B S240/Z250 je tříliniový hybrid pro produkci vysoce kvalitní siláže z hlediska obsahu škrobu a stravitelnosti. Jedná se o listový středně vysoký až vysoký hybrid s velmi rychlým růstem rostlin, který kombinuje stabilně vysoký obsah škrobu a stravitelnost vlákniny. K udržení kvality řezanky a produkce hmoty významně přispívá schopnost udržet optimální sušinu také při výskytu suchého a teplého počasí v průběhu sklizně.

SUPITER DS1439B S260/Z260 exceluje v suchých podmínkách pěstování. Energický počáteční vývoj rostlin zajišťuje předpoklady pro vyvinutí plnohodnotného porostu také v suchých ročnících. Reakcí na sucho je tvorba plnohodnotně vyvinutých palic, které jsou zárukou škrobu. V humidnějších podmínkách pěstování SUPITER DS1439B vytváří silné olistění, kdy donorem energie je spolu se škrobem také vláknina.

SUPOD Podlasiak S260 je mimořádně vzrůstný a robustní hybrid pro špičkové výnosy hmoty, kterými předčí i legendární SUBITO

Reprogen a.s. (okr. TA), Ing. Jiří Klíma

Dlouhá léta pěstujeme SUBITO. V roce 2017 jsme poprvé zaseli SUPOD: odrůdu, která nás zaujala v pokusech svým vzrůstem a pěknou palicí. Rádi bychom postupně nahradili legendární SUBITO novým materiálem. Nyní pěstujeme Supod i SUBITO pro výnos hmoty. Potřebujeme nakrmit ŽV a BPS. SUPOD potvrdil své přednosti v roce 2017, tak i v roce 2018, kdy se stal nejvýnosnějším hybridem. V roce 2019 se stal nosným materiálem v portfoliu pěstovaných odrůd.

Sklizeň 2017: 25 ha lehké písčité půdy bez dostatku vody 35 t/ha (35% sušina)
Sklizeň 2018: 100 ha, 42 t/ha (sušina 38%), přepočet na suchou hmotu: výnos 16,70 t/ha SH

SUNSET DS1469C S300 kombinuje mimořádný vzrůst rostlin, bohaté olistění a mimořádný obsah škrobu. Parametry obsahu škrobu a stravitelností organické hmoty je to zlepšovatel kvality siláží. SUNSET DS1469C disponuje velmi rychlým počátečním růstem, vysokou odolností vůči chladu a vysokou odolností vůči suchu. Vzhledem k výnosům hmoty a špičkové kvalitě je SUNSET DS1469C předurčen pro pěstování na siláž pro vysoko a středně produkční stáda a na bioplyn.

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.
Product manager kukuřice
SAATEN-UNION CZ s.r.o.


Top