Velmi pozdní setí pšenice?

Dodržení agrotechnického termínu setí každé plodiny je vždy základem úspěšné sklizně. Mohou se však vyskytnout a také se velmi často vyskytují situace, kdy nemáme jinou možnost, než set pšenici v pozdních či velmi pozdních termínech setí. U většiny odrůd však při pozdních termínech dochází k silné výnosové depresi. Neplatí to však u odrůd GENIUS a novinky RIVERO.

RIVERO vykazuje vysokou toleranci k velmi pozdním termínům setí.

RIVERO vykazuje vysokou toleranci k velmi pozdním …  

GENIUS – v roce 2017 i 2018 druhá nejpěstovanější registrovaná odrůda v ČR už několik let dokazuje, že je mistrem i v nejzazších termínech setí.

GENIUS – v roce 2017 i 2018 druhá nejpěstovanější …  

Testování jako záruka správného doporučení

Firma SAATEN-UNION každoročně investuje mnoho peněz do testování svých odrůd v podmínkách České republiky. Nejen, že odrůdy mají registraci v ČR prostřednictvím ÚKZÚZ, ale separátně probíhají pokusy tak, abychom mohli pěstiteli doporučit nejlepší technologii pěstování.

Odrůdy pšenice ozimé SAATEN-UNION jsou již mnoho let testovány také na reakci k raným, středním a velmi pozdním termínům setí. Napříč jsou pak vedeny pokusy na hustotu výsevu a to ve třech různých půdně-klimatických regionech ČR.

GENIUS a RIVERO – unikátní odrůdy pro velmi pozdní setí

GENIUS – v roce 2018 druhá nejmnoženější registrovaná odrůda v ČR už několik let dokazuje, že je mistrem i v nejzazších termínech setí. Jednak disponuje velmi dobrou zimuvzdorností a mrazuvzdorností a jednak má velmi rychlou jarní regeneraci. Také dokáže dosahovat vysokých výnosů i s nižším počtem klasů na m2, tedy nevyžaduje tolik času pro odnožování. Úspěšnost odrůdy GENIUS v české praxi jen potvrzuje jeho dobré zdraví, špičková potravinářská kvalita E+ a stabilně vysoké výnosy zdravého zrna. GENIUS je prostě stálice českého farmáře.

RIVERO – novinka, která se hned ve druhém roce po zavedení na český trh stala 6. nejmnoženější odrůdou v ČR. RIVERO vykazuje vysokou toleranci k velmi pozdním termínům setí. Výnosový rozdíl mezi zasetým RIVEREM ve správném agrotechnickém termínu a RIVEREM zasetým velmi pozdě je většinou statisticky neprůkazný nebo jen na hranic průkaznosti. RIVERO již v roce 2016 oslovilo první pěstitele svým špičkovým výnosem zrna, kdy často převyšovalo podnikový průměr o 1 tunu. V letošním i loňském roce zase RIVERO ukázalo poměrně dobrou toleranci k suchu. V každém roce se však RIVERO může pochlubit excelentním zdravotním stavem listového aparátu. RIVERO také disponuje potravinářskou kvalitou E či A ve všech vykupovaných parametrech (E – pádové číslo, A – obsah NL, A – Zelenyho test, E/A – objemová hmotnost)

Závěr

Zvažujete-li u pšenice ozimé pozdní či velmi pozdní termíny setí, neriskujte ve výběru odrůdy. Zvolte certifikované osivo odrůd GENIUS a RIVERO. Tato volba se Vám vyplatí.


Top