Stanovení výsevku hybridní pšenice

VÝSEVNÍ MNOŽSTVÍ SNADNO STANOVÍTE PODLE VÝSEVKU A HTZ (PMG).

 

PĚT ZÁKLADNÍCH ZÁSAD SETÍ HYBRIDNÍCH OBILNIN:

  • Kvalitní přípravou půdy zajistíte vhodné podmínky pro rovnoměrné klíčení a vzcházení rostlin
  • Dodržujte doporučený termín setí a výsevek
  • Podpořte odnožování nastavením hloubky setí maximálně na 2 – 3 cm
  • Při raných termínech setí chraňte porost pšenic a ječmenů insekticidně proti přenašečům virových chorob
  • U pozdě setých porostů a nízkých výsevků zvažte podporu odnožování přihnojením a aplikací CCC už na podzim


Top