Výnos, kvalita a spolehlivost

Nové portfolio kukuřice SAATEN-UNION vzniklo pečlivou selekcí hybridů ve velmi heterogenních podmínkách ČR. Vzhledem k mimořádným výkyvům počasí posledních let byl kladen důraz na meziročníkovou stabilitu výnosu, kvality a na důležité agronomické vlastnosti jako je STAYGREEN, rychlost růstu, listová pokryvnost a další. Hybridy KORYNT, NEUTRINO a Sucorn právem patří mezi TOP materiály v sortimentu kukuřice v ČR.

KORYNT je unikátním hybridem kombinujícím špičkový výnos zrna, vysoký výnos hmoty, výbornou kvalitu siláže a suchovzdornost.

KORYNT je unikátním hybridem kombinujícím špičkový…  

 

 

 

KORYNT S230/Z240 je suchovzdorný machr registrovaný v ČR na siláž i zrno. KORYNT je určen pěstitelům, kteří hledají hybrid poskytující vysoké výnosy hmoty vynikající kvality s vysokým podílem zrna, tedy vysokým obsahem škrobu nebo zdravý zrnový hybrid s vysokou odolností přísuškům a zdravou palicí. Vedle kvality produkce KORYNT disponuje velmi rychlým počátečním růstem, díky kterému dokáže urůst přísuškům v průběhu vegetačního růstu. Rostliny KORYNT jsou středně vysoké, bohatě olistěné s velmi výraznou skvěle dozrňující palicí. Velmi silný STAY GREEN efekt (9,0) zajišťuje dlouhé sklizňové okno, vysokou kvalitu fotosynteticky aktivních pletiv a maximálně využívá výnosový potenciál škrobu.

NEUTRINO S240/Z240 je zcela novou genetikou určenou pro maximální produkci kvalitní hmoty. NEUTRINO je registrováno v Německu s TOP hodnocením výnosu hmoty (9). NEUTRINO poskytuje pěstitelům vysokou adaptabilitu, strestoleranci a plasticitu pro intenzivní i extenzivní technologie pěstování. Z hlediska výnosu a kvality je NEUTRINO určeno pro krmné siláže a na bioplyn. Z hlediska produkce bioplynu patří NEUTRINO k nejlepším bioplynovým hybridům raného sortimentu BSA. Výnos bioplynu je hodnocen vynikající známkou 7,0.

SUCORN (DS1710C) S280/Z280 je unikátním hybridem na první pohled. Vzrůstný porost, bujné olistění a silné, dominující palice jsou již vizuálně známkou vysokých výnosů kvalitní siláže a zrna. SUCORN (DS1710C) na polích vytváří neuvěřitelně kompaktní porosty, které jsou díky špičkového olistění dokonale uzavřeny a zabraňují tak neproduktivnímu výparu z půdy v průběhu intenzivního slunečního svitu. Vysokou kvalitu siláže pomáhá udržet STAY GREEN efekt (8), který zajišťuje dlouhé sklizňové okno. SUCORN (DS1710C) je registrován v Německu na siláž i zrno s vynikajícím hodnocením výnosu v případě obou disciplín (BSA siláž 8, zrno 8).

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.
Product manager kukuřice
SAATEN-UNION CZ s.r.o.


Top