Nové trio revolučních pšenic

Rok 2019 bude pro osivářskou branži, a zejména pro pěstitele potravinářské pšenice ozimé přelomovým rokem. Na český trh s osivy vstupuje trio nových pšenic, které zcela zásadně obohatí doposud omezenou nabídku odrůd s podobnými vlastnostmi. Jsou to EXPO, CHIRON a PIRUETA. Tři novinky, které jako jedny z mála jasně reagují na klimatické, legislativní a ekonomické změny, kterým pěstitelé musí čelit.

 

EXPO se jako jediná E pšenice může pochlubit tolerancí k pozdnímu setí i setí po obilovinách a kukuřici.

EXPO se jako jediná E pšenice může pochlubit …  

CHIRON mimořádně dobře toleruje stres, zejména suchu vzdoruje velmi dobře.

CHIRON mimořádně dobře toleruje stres, zejména …  

EXPO, CHIRON i PIRUETA jsou velmi dobře vybaveny odolnostmi proti všem významným chorobám pšenice ozimé, velmi dobře se umí vypořádat se stresovými podmínkami, zejména se suchem, a to vše při vysokém výnosu zrna v patřičné potravinářské kvalitě.

Pšenice, která by se dala v jedné větě definovat, jako ve všech směrech vylepšený, výnosnější, zdravější, ranější a mrazuvzdornější AKTEUR. Odrůda pochází ze stejné šlechtitelské kuchyně jako zmíněný AKTEUR nebo v plasticitě dosud nepřekonaný PATRAS. EXPO je pšenice dosahující potravinářské kvality E. Tato polopozdní odrůda se jako jediná v této kvalitativní kategorii může pyšnit tolerancí k pozdním termínům setí, ale zároveň díky výbornému zdraví klasu a kořene i možností setí po obilovinách a kukuřici. EXPO lze pěstovat na vyšší intenzitě, ale i v technologiích low-input. Tedy i s minimem hnojení a s jedním fungicidem dosahuje mimořádných výsledků. EXPO je také velmi plastickou odrůdou, která dobře vychází na lehkých, ale i suchých lokalitách. S těmito unikátními vlastnostmi má EXPO šanci se stát do roku 2020 jednou z nejpěstovanějších E odrůd v Německu, na Slovensku, v Maďarsku a zejména také v České republice.

Říká se „jede jako Širón“. Tato nová Ačková odrůda na vašich polích skutečně pofrčí. CHIRON je středně raná pšenice s výborným zdravotním stavem listu a klasu, s dobrou mrazuvzdorností a středně dobrou odolností proti poléhání. Jeho mimořádnou předností je však vysoká stres-tolerance, zejména k suchu. CHIRON velmi rychle nalévá zrno. Tuto odrůdu ocení i farmáři, kteří jsou omezeni v možnostech fungicidní ochrany a v hnojení dusíkem. I při omezených vstupech CHIRON dosahuje vyššího obsahu dusíkatých látek v zrnu. Mimořádná tolerance k Fuzariím v klase znamená u odrůdy CHIRON možnost pěstování i bez azolů. To Vám mnoho odrůd nenabízí. CHIRON je tedy po agronomické stránce velmi jednoduchou a nenáročnou odrůdou, což je ideální stav při současném trendu omezování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

PIRUETA – A

A konečně je to tu: první opravdu raná odrůda pšenice ozimé v nabídce firmy SAATEN-UNION CZ. Tato nová odrůda s očekávanou registrací na jaře 2019 si velmi rychle najde své věrné a dlouholeté pěstitele. PIRUETA k tomu má veškeré předpoklady. Především je to nyní nejvýnosnější Ačková pšenice v raném sortimentu odrůd, vedle toho disponuje špičkovým zdravotním stavem, ale také má velmi dobrou odolnost proti poléhání, dobrou mrazuvzdornost a o potravinářské kvalitě netřeba pochybovat. I v horších půdně-klimatických podmínkách dosahuje PIRUETA kvality E/A. Díky ranosti, obdobně jako CHIRON, velmi rychle nalévá zrno a vyhne se tak přísuškům v závěru vegetace. Vinař by o odrůdě PIRUETA jistě prohlásil, „je to kulatá odrůda“.

Připravte se na budoucnost bez AZOLŮ: AZOL FREE ODRŮDY.

S nastupujícím omezením používání některých přípravků na ochranu rostlin vyvstává otázka, jak bude farmář v blízkém budoucnu řešit ochranu pěstovaných rostlin. Zejména používání azolových fungicidů v pšenici ozimé je dnes standardním opatřením, které je však novou legislativou ohroženo. SAATEN-UNION Vám proto již nyní nabízí exkluzivně odrůdy pšenice ozimé, které jsou vyzbrojeny horizontální odolností ke všem významným chorobám a zejména k Fuzáriím klasu. Tyto vybrané odrůdy jsou pěstovatelné bez azolových fungicidů.

Ing. Luděk Novotný
SAATEN-UNION CZ s.r.o.


Top