HYKING – hybrid pro mimořádné výnosy

Naše klíčová hybridní pšenice HYKING se z nadějné novinky postupně stala nejpěstovanějším a nejoblíbenějším hybridem v České republice a jednou z nejpěstovanějších hybridních pšenic v Evropě. HYKING naplnil velká očekávání a prokázal, že i v praxi je stejně tak výkonný jako v registračním řízení a v pokusech.

Porost ozimé pšenice HYKING v polních pokusech SAATEN-UNION v Šaraticích, 2020.

Porost ozimé pšenice HYKING v polních pokusech …  

Zdroj: Tříleté výsledky ÚKZÚZ 2015–17, registrační řízení, *výsledky za 2 roky

Zdroj: Tříleté výsledky ÚKZÚZ 2015–17, registrační…  

 

Ředitel ing. Jaroslav Kazda

Ředitel ing. Jaroslav Kazda  

Zdroj: Poloprovozní pokusy SAATEN-UNION 2017-19.

Zdroj: Poloprovozní pokusy SAATEN-UNION 2017-19.  

Pěstitelé využívají jeho univerzálnosti, plasticity a odolnosti spojené s vysokým výnosovým potenciálem, a proto s ním dosahují výborných výsledků na nejúrodnějších polích, ale stejně tak i na písčitých půdách ve srážkově znevýhodněných oblastech. Díky dobré odolnosti poléhání nezklamal a bez problémů ustál i loňský rok, kdy byla celá řada porostů polehlá, dobrý zdravotní stav si udržel i na lokalitách, kde byl problém s vysokým tlakem rzí.

HYKING vystoupil z řady všech ostatních odrůd pšenice ozimé svými výsledky v registračním řízení dovršeném v roce 2018. Dokonale si během tříletého zkoušení poradil s rozmanitými podmínkami České republiky a výnosem překonal všechny ostatní zkoušené odrůdy. Dosáhl průměrného výnosu během tříletého zkoušení 10,88 t/ha, resp. 111 % na průměr kontrolních odrůd (ÚKZÚZ 2015-17, ošetřeno i neošetřeno, všechny lokality v ČR, celkem zprůměrováno 96 výsledků). Byl vysoce výnosný na všech pokusných lokalitách. Nejvyššího výnosu ze všech testovaných pšenic dosáhl jak v intenzivní ošetřené variantě pěstování, tak i bez použití fungicidů a regulátorů růstu. Ve všech ročnících výnosem překonal kontroly s vysokým odstupem. Prokázal, že je výjimečnou pšenicí, která je díky svým vlastnostem výnosná v jakýchkoliv podmínkách.

Není to však pouze výnos, čím HYKING zaujal pěstitele. Výborné výsledky v neošetřené (extenzivní) variantě pěstování bez fungicidů a regulátorů naznačují i velmi dobré agronomické vlastnosti hybridu. Jeho nízký porost nepoléhá. I bez použití morforegulátorů je průměrná výška porostu pouhých 85 cm a odolnost poléhání vynikajících 8,2 z 9 možných bodů (ÚKZÚZ 2015-17). Skutečně, i v praxi pěstitelé potvrzují, že HYKING lze pěstovat s minimální regulací nebo s jejím úplným vynecháním, aniž by hrozilo polehnutí. Bez regulace se neobejdou pouze husté nebo intenzivně vedené porosty. HYKING zaujal také výborným zdravotním stavem. V tomto ohledu nemá zásadní slabinu, naopak silnou stránkou je odolnost vůči listovým chorobám, zejména rzím. Vysoce odolný je vůči rzi pšeničné, hodnocení ÚKZÚZ - 7,4 a rzi plevové - 7,6 (ÚKZÚZ 2015-17). Nadstandardně odolný je i proti dalším listovým chorobám, braničnatkám nebo padlí.

To, že HYKING velmi dobře zvládl všechny tři roky registračního řízení a výnosnost si udržel i v následných letech zkoušení a poté v praxi, ukazuje na vysokou stabilitu a schopnost poradit si s rozmanitými půdními a klimatickými podmínkami České republiky. Vysokou zásluhu na stabilitě výnosů má ranost hybridu. Kvůli suchu a vysokým květnovým a červnovým teplotám se požadavky na ranost u pšenic posouvají směrem k ranějším odrůdám, které tolik netrpí vysokými teplotami a půdním suchem v závěru vegetace. Ranější pšenice v těchto podmínkách dosahují lepší kvality a jistějšího výnosu. HYKING má v tomto ohledu ideální ranost. Je raný až středně raný s intenzivním vývojem na podzim, pozvolným vývojem po zimě a poté rychlým přechodem ze sloupkování do metání. Dozrává dříve, a proto vysoké červnové teploty spojené se suchem na něj nemají tak dramaticky negativní vliv. Je výnosný v teplýc h i v chladnějších oblastech i v podmínkách s pravidelným nedostatkem vláhy v závěru vegetace, např. na lehčích půdách. Vysoká plasticita hybridu vychází i z vysoké efektivity využívání vody a živiny v kterékoliv fázi růstu. Vysoce produktivní klas dokáže HYKING dobře kompenzovat i nižší hustotu porostu. U hustších porostů maximálně naplňuje svůj výnosový potenciál vysokým počtem zrn na klas a velikostí zrna. Proto je tak výnosný.

HYKING pro pěstitele představuje výnosnou pšenici s vysokou pěstitelskou jistotou. Obrovský výnosový potenciál tohoto hybridu má využití v úrodných oblastech s vysokou intenzitou pěstování cílenou na maximální možný výnos. V těchto podmínkách nebude díky nízkému porostu ohrožen výnos polehnutím. Ani choroby nepředstavují u HYKINGU pěstitelské riziko, naopak vyniká odolností vůči rzím. Při pěstování v horších půdních podmínkách HYKING využije předností, které mu dává heterozní efekt, ranost a vysoká plasticita tvorby výnosu a zajistí solidní výsledky i při nedostatku srážek.

Zkušenost z praxe:

Název podniku: ZOD Podhradí Choustník, okres Tábor
Výměra orné půdy 2 050 ha
Nadmoř. výška 480 - 630 m n m
Průměrné srážky 650 mm
Půdy hlinitopísčité
Struktura RV: 12% řepka , 50% obiloviny, 7% brambory, 5% mák, 3% hrách, 23% pícniny na orné půdě

Z POČÁTEČNÍ HRŮZY V ÚŽASNÝ VÝNOS!

"Na podzim jsme porosty HYKINGU seli pozdě, osivo z důvodů logistických komplikací došlo později, navíc předplodinou byla kukuřice a ještě k tomu pozemky leží skoro 600 m n.m. Do zimy šel porost slabší než v jiných letech. Na jaře jsme proto rostlinám pomáhali regulátorem růstu a rychlým přihnojením. Došlo k výraznému zlepšení. V průběhu vegetace rostliny HYKINGU dobře zareagovaly na nižší hustotu vytvořením velikých klasů. Produktivita klasů předčila naše odhady výnosu. Při sklizni jsme byli nečekaně, ale velmi mile překvapeni z nadstandartního výsledku 8,2 t/ha.", říká ředitel ing. Jaroslav Kazda.

Předplodina: kukuřice
Zpracování půdy a příprava: orba, kompaktor
Termín setí: 4.10.2018, 2,0VJ, hloubka setí do 3cm
Hnojení podzim: před setím 0,1t/ha NPK
Ochrana podzim: Chocker 0,5l/ha, Glen 5g/ha, Nexide 0,08l/ha
Hnojení jaro: 8.3. LAD 0,2t/ha, 5.4. močovina 0,1t/ha, 11.4. močovina 0,1t/ha
Ochrana jaro: 8.4. Cycocel 1,0l/ha, 7.6. Mandarin 1,0l/ha, Silvet Star 0,1l/ha, Nexide 0,08l/ha, 12.6. Tonga 2,0l/ha

Sklizeň: 23.8.2019
Výměra HYKING 60 ha výnos 8,2 t/ha
Pšenice celkem 360 ha výnos 6,5 t/ha

Ing. Adam Čáslava
SAATEN-UNION CZ s.r.o.


Top