NEJLEPŠÍ KRMNÁ PŠENICE – OPĚT NA BEDNĚ

Není to náhoda. BONANZA opět zazářila. Opět potvrdila své mimořádné vlastnosti. Tentokrát je to první místo. První místo v krmných testech na kuřatech za rok 2020. A to dosti výrazně!

 

BONANZA je pravidelně zařazena v krmných testech na kuřatech, které pořádáme ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, ZZN Pelhřimov a MTD Ústrašice.

BONANZA je pravidelně zařazena v krmných testech …  

Zdroj: 2020 – ZZN Pelhřimov, a.s. a MTD Ústrašice, s.p.

Zdroj: 2020 – ZZN Pelhřimov, a.s. a MTD Ústrašice,…  

O skutečnosti, že BONANZA bude po jedinečné krmné pšenici DROMOS plnohodnotnou náhradou, u nás nikdo nepochyboval. Nejen, že je pěstitelsky velmi nenáročnou odrůdou, ale absolutně každému, kdo pěstuje a zejména krmí ty skutečné „krmné pšenice“, musí být jasné, že s odrůdou BONANZA dosáhne těch nejlepších výsledků. Je již po několikáté také evidentní, že nepoužívat do krmných směsí BONANZU znamená dobrovolně si snižovat zisk.

Pěstitelské parametry odrůdy BONANZA

Vynikající výnosy zrna v české praxi již několik let jsou důkazem mimořádných agronomických vlastností odrůdy BONANZA. Odrůda je středního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání. Není tedy potřeba investovat velké peníze do regulátorů růstu. Z hlediska zdravotního stavu patří BONANZA k odrůdám se širokou horizontální odolností ke všem významným chorobám pšenice ozimé. BONANZA je též zařazena mezi odrůdy s označením AZOL FREE. Jedná se o odrůdy, které lze pěstovat bez azolových fungicidů, a to včetně vynechání ošetření do klasu. Tedy i zde farmář šetří peníze. Výsledným produktem je zdravé zrno se střední HTZ 45g. BONANZA velmi solidně odolává přísuškům, a až se k nám opět vrátí zima s případnými holomrazy, a ona se určitě vrátí, pěstitelé odrůdy BONANZA se budou nejméně trápit. Bonusem BONANZY je možnost pozdního setí a setí i po kukuřici.

Krmivářské parametry odrůdy BONANZA

Které z parametrů rozhodují o krmné kvalitě? Je to snad metabolizovatelná energie? Tu má BONANZA na vysoké úrovni. Nebo je to snad stravitelnost NL? BONANZA má opět vysoké hodnoty přes 82%. Nebo snad obsah škrobu či tuku? Také u těchto parametrů má BONANZA vysoké hodnoty. Roli hraje určitě také obsah některých aminokyselin. V poslední době se též uvažuje o viskozitě. Čím nižší, tím lepší. I zde je na tom BONANZA výborně. Dokonce jedna z nejlepších. Tak které laboratorní parametry jsou ty podstatné? Laboratorně se jich testuje přes dvacet.

Po několika letech testování pšenice ozimé na krmnou kvalitu, kterou zajišťuje ZZN Pelhřimov ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a MTD Ústrašice, je evidentní, že na krmné kvalitě se podílí mnoho parametrů jako komplex.

Nejlépe to však řeknou kuřata. Respektive výsledky výkrmu kuřat, kde se hodnotí spotřeba krmiva a průměrná hmotnost slepiček a kohoutků do 35. dne věku. Z těchto hodnot je vypočteno bezrozměrné číslo IEV (Index efektivnosti výkrmu). Čím je číslo vyšší, tím je na tom daná odrůda lépe. BONANZA v roce 2018 obsadila 2. místo ze 13-ti zkoušených odrůd, v roce 2019 obsadila BONANZA 3. místo z 12-ti. Nyní v roce 2020 obsadila BONANZA metu nejvyšší, tedy 1. místo z celkového počtu zkoušených 12-ti odrůd. Hospodářská zvířata si sama rozhodla, co je pro ně nejlepší. Více důkazů o kvalitě odrůdy BONANZA již netřeba.

Ing. Luděk Novotný
SAATEN-UNION CZ s.r.o.


Top