Silážní kukuřice pro každý ročník

Podesychání a rychlé nárůsty sušiny silážních kukuřic jako důsledek suchého a teplého počasí posledních let bylo ve sklizni 2020 v řadě oblastí vystřídáno pomalým dozráváním a nízkými obsahy škrobu. Prodloužení vegetace bylo způsobeno jednak odlišnými podmínkami počasí a také změnou přístupu k ranosti hybridů na základě zkušeností z předchozích velmi teplých a suchých let, kdy někteří pěstitelé rozdělili riziko ranosti a na své plochy částečně zvolili také pozdnější hybridy, než bylo v jejich oblasti zvykem.

 

 

 

 

Tento pragmatický přístup se v letošní sezóně nemusel z hlediska zrání vyplatit. Rozložení pěstitelských rizik je každoroční otázkou při volbě vhodné odrůdy. Ze sortimentu kukuřic SAATEN-UNION si může každý pěstitel vybrat vhodný hybrid, který za sucha nepodeschne a za mokra dozraje.

KORYNT S230/Z240 každoročně přesvědčuje pěstitele o svých znamenitých vlastnostech. Doménou KORYNTu jsou středně vysoké až vysoké rostliny s velmi dobrým olistěním a se silnými špičkově dozrňujícími palicemi seřazenými jedna vedle druhé. Vynikající vyrovnanost rostlin a palic v porostu jsou každoroční zárukou produkce vysoce kvalitní siláže s velmi vysokým podílem zrna. To vše doplněno o velmi silný STAY GREEN (9,0), který udrží sklizňové okno také v suchých ročnících. KORYNT také dosahuje vynikajících výnosů suchého zrna. KORYNT pěstitele podrží výnosem a kvalitou v mokrých i suchých letech.

NEUTRINO S240/Z240 je hybridem, který o svých kvalitách silážní kukuřice přesvědčuje také v Německu. NEUTRINO je především výnos. V rámci registračního řízení BSA dosáhlo nejvyššího hodnocení ve výnosu suché hmoty. Navzdory velmi vzrůstným rostlinám s bohatým olistěním není siláž z NEUTRINO nízké kvality. Obsahy škrobu v siláži jsou ředěny zelenou hmotou na střední úroveň, stravitelnost organické hmoty siláže je středně vysoká. NEUTRINO je špičkovým silážním hybridem, ideálním z hlediska TOP výnosů hmoty a její kvality pro krmné účely a bioplynové stanice. Pokud máte jednu silážní jámu pro krmné účely i BPS, pak NEUTRINO je správnou volbou.

SUCORN S280/Z280 DS1710C je unikátní kombinací vzrůstných rostlin s bujným olistěním v kombinaci s mohutnou a silnou palicí. Díky těmto vlastnostem SUCORN (DS1710C) vytváří kompaktní až neprostupné porosty. Díky špičkovým výnosům zrna je siláž SUCORN (DS1710C) vysoké kvality. Z hlediska produkčního využití je SUCORN (DS1710C) univerzálním hybridem pro produkci siláže pro krmné účely, produkci bioplynu a také suchého zrna. Vynikajících výsledků dosahuje při produkci vlhkého zrna. Navíc je SUCORN DS1901C vybaven STAY GREENem (8,0) pro dlouhé sklizňové okno v suchých ročnících. Po letech se na trhu objevuje hybrid, který svými vlastnostmi dokáže nahradit fenomenální SUSANN.

NOVIALIS S300/Z300 DS1901C je novinkou roku 2021, která navazuje na úspěšný hybrid SUNSET DS1469C. NOVIALIS (DS1901C) je však olistěnější a výnosnější hybrid se STAY GREEN efektem. Jedná se tak o moderní hybrid, který byl selektován v průběhu posledních, co se týče počasí velmi variabilních let. V rámci registračního řízení BSA Německo NOVIALIS (DS1901C) dosáhl TOP výnosu hmoty (9,0). Díky kombinaci velmi vysokého objemu snadno stravitelné listové hmoty a vysokého podílu zrna v řezance dosahuje stravitelnost siláže vysoké úrovně. NOVIALIS své uplatnění nachází na farmách s tržní produkcí mléka. Díky špičkovým objemům kvalitní hmoty ho doporučujeme také pro bioplynové stanice. NOVIALIS (DS1901C) svými vlastnostmi velmi připomíná hybrid SUCORN v pozdnější verzi. Pokud se již nevejde do silážního žlabu, lze ho s úspěchem sklidit také na zrno.

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.
Product manager kukuřice


Top