Veřejná sklizeň hybridů kukuřice v Táboře

V letošním roce proběhla na pozemcích školního statku VOŠ a SZeŠ v Táboře-Měšicích veřejná sklizeň raných a velmi raných hybridů kukuřice, které jsou zde pěstovány společně s odrůdami obilnin a řepek v rámci polních poloprovozních pokusů společností SAATEN-UNION CZ s.r.o. a RAPOOL CZ s.r.o.

Sklizeň poloprovozních pokusů hybridů kukuřice na školním statku VOŠ a SZeŠ v Táboře (22. 9. 2020)

Sklizeň poloprovozních pokusů hybridů kukuřice na …  

Ing Dana Petříčková, Agrochov Dynin (okr. CB): “Po zkušenostech z minulých let byl pro nás KORYNT příjemným překvapením. Poskytnul nám totiž v roce 2020 úctyhodný výnos 46 t/ha silážní hmoty při obsahu sušiny 33 %.”

Ing Dana Petříčková, Agrochov Dynin (okr. CB): “Po…  

Fantastická vyrovnanost palic hybridu KORYNT odebraných na různých zemědělských podnicích hospodařících na různých půdách, v různých nadmořských výškách i při různé intenzitě hospodaření.

Fantastická vyrovnanost palic hybridu KORYNT …  

Obě společnosti zde v rámci dlouhodobé spolupráce se školou testují své portfolio plodin v podmínkách přechodu Středočeské pahorkatiny v Českomoravskou vrchovinu v nadmořské výšce kolem 437 m.n.m. Pro zemědělskou veřejnost, školu a studenty představuje tato dlouhodobá spolupráce možnost vidět široký sortiment odrůd kukuřice, obilnin i řepky v praxi. Za účelem prezentace nových odrůd jsou zde každoročně pořádány polní dny např. Zemská výstava v Táboře, která se pravidelně uskutečňuje v průběhu měsíce června.

Sklizeň kukuřice proběhla 22. září 2020 na pokusných parcelách školního statku a přinesla potvrzení skvělých výnosových i kvalitativních výsledků hybridů kukuřice SAATEN-UNION. Na prvním místě ve výnosu siláže se umístila odrůda KORYNT S230/Z240 s konečným výnosem 46 t/ha. Obsah sušiny činil 33 % a obsah škrobu 35 %. Tato odrůda potvrdila mimořádné spojení nejvyšší kvality siláže s vysokým výnosem a pro krmné účely má rovněž nejlepší stravitelnost, a to vzhledem k tomu, že poskytuje rovněž velmi vysoký podíl zrna v siláži. KORYNT je zářnou ukázkou šlechtitelského úsilí o posunutí možností genetiky rostlin vpřed. KORYNT je unikátním hybridem kombinujícím špičkový výnos zrna, vysoký výnos hmoty, výbornou kvalitu siláže a suchovzdornost. KORYNT je registrován v ČR na siláž i na zrno. Vzhledem ke špičkovému výnosu zrna a středně vysokému vzrůstu je siláž z KORYNTu s velmi vysokým podílem zrna. Stravitelnost organické hmoty je na vysoké úrovni (ELOS 69,6 %, IVDOM 73,8 %) při středně vysoké stravitelnosti vlákniny (DINAG 49,3 %). Navíc KORYNT vykazuje velmi silný STAY GREEN efekt (9,0), který výrazně prodlužuje sklizňové okno a zajišťuje tak stálost kvality také v průběhu suchých let. KORYNT je typem zrna mezityp s výborným dozrněním palic a vysokou odolností fusariu (8,3). Díky velmi rychlému počátečnímu vývoji (7,7) dokáže KORYNT utéct přísuškům v průběhu vegetačního růstu.

Odrůda KORYNT rovněž potvrzuje svoji neuvěřitelnou plasticitu a vyrovnanost výsledků při sklizních v různých zemědělských podnicích. Například v Jihočeském kraji se o tom přesvědčila Ing. Dana Petříčková ze společnosti Agrochov Dynín. „Po zkušenostech z minulých let byl pro nás KORYNT příjemným překvapením. V roce 2020 jsme sklidili úctyhodných 46 t silážní hmoty z ha při obsahu sušiny 33 %.“ Viktor Mačura poradce společnosti SAATEN-UNION pro Jihočeský region, v rámci své poradenské činnosti ve svém regionu navštívil řadu zemědělských podniků. „KORYNT vykazuje vynikající vyrovnanosti rostlin v různých podmínkách pěstování z hlediska půdního druhu, nadmořské výšky a technologie pěstování. Palice KORYNTu jsou fantasticky dozrněné a velikostně vyrovnané. Tento hybrid vykazuje špičkovou adaptabilitu.“.

Ze vzrůstných silážních hybridů vhodných pro krmné účely a také pro bioplynové stanice se nejlépe umístily hybridy SULANO S210 a NEUTRINO S240/Z240.

SULANO DS0419A je dvouliniový silážní hybrid poskytující velmi vysoký výnos vysoce kvalitní hmoty. Výnos siláže zajišťují velmi vysoké rostliny v kombinaci s mohutnými, skvěle dozrněnými palicemi typu zrna flint až mezityp. SULANO DS0419A disponuje vysokou stres-tolerancí. Odolnost k přísuškům je vysoká, odolnost k jarnímu chladu je rovněž velmi vysoká. Je to univerzální silážní hybrid vhodný pro výživu skotu a pro bioplynové stanice. Siláž z hybridu SULANO DS0419A je s vysokým až velmi vysokým obsahem škrobu a o vysoké stravitelnosti. Navíc je SULANO DS0419A prověřeným hybridem při pěstování po senážním žitu.

NEUTRINO zajišťuje špičkové výnosy silážní hmoty při vynikajících agronomických vlastnostech. Nová genetika je u hybridu NEUTRINO zosobněna vysokou adaptabilitou různým půdním podmínkám a strestolerancí. NEUTRINO je velmi vzrůstným plastickým hybridem vhodným v závislosti na půdně-klimatických podmínkách jak do intenzivních, tak do extenzivních technologií pěstování. Hybrid je vhodný jak na lehké půdy, tak na těžké půdy s vysokou odolností chladu v průběhu počátečního vývoje a s vysokou odolností přísuškům v průběhu vegetace.


Top