LION - revoluce ve výnose

LION je nová mimořádně výnosná odrůda ovsa pluchatého, pocházející z již tak úspěšné řady šlechtění POSEIDON a OZON. Jako nově registrovaná odrůda exceluje ve výnose v zahraničí a nyní nově také v ČR. O jejích kvalitách se již přesvědčili také někteří zemědělci v ČR.

Ředitel Ing. Jaroslav Kazda a agronom Jiří Surý, ZOD Podhradí Choustní

Ředitel Ing. Jaroslav Kazda a agronom Jiří Surý, …  

Petr Puchta, agronom ZD Sázavka

Petr Puchta, agronom ZD Sázavka  

Porost LIONU před sklizní

Porost LIONU před sklizní  

Hledali a našli LION

Název podniku: ZOD Podhradí Choustník, okres Tábor
Ředitel: Ing. Jaroslav Kazda
Výměra orné půdy: 2 000 ha
Nadmoř. výška: 480 - 630 m. n. m.
Průměrné srážky: 650 mm
Půdy: hlinitopísčité
Struktura RV: 12% řepka , 50% obiloviny, 7% brambory, 5% mák, 3% hrách, 23% pícniny na orné půdě

"LION jsme zaseli na doporučení. Náš záměr byl najít zajímavou odrůdu pluchatého ovsa. Po zasetí u nás bylo velké chladno. Obilky ležely v zemi asi 10 dní. Při mírném oteplení ihned začaly rychle a pravidelně vzcházet. Průběh vegetace byl prakticky bezproblémový. Co nás zaujalo byla síla a pevnost stébla. I přes velké množství srážek LION nepolehl. Zaujala nás i bohatá lata s velkými zrny. Kladně hodnotíme zdravotní stav. Při sklizni barevně krásně vyrovnané obilky. Naměřená OH přímo od kombajnu byla 520 kg. Nečekaný a nadstandartní výsledek. LION je pro nás rozhodně volba i pro příští rok.", řekl ředitel podniku Ing. Jaroslav Kazda.

AGROTECHNIKA:

Předplodina: kukuřice
Zpracování půdy a příprava: orba, kompaktor
Hnojení jaro před setím: 0,1t/ha NPK(S)
Termín setí: 19.3.2020, 4,2 MKS, Terrasem C6
Herbicidní ošetření: 27.4. Mustang Fortre 0,6l/ha
Hnojení: 30.5. Ledek amonný s dolomitem 0,2t/ha
Insekticidní ochrana: 19.6. Rapid 0,08l/ha (kohoutek)
Fungicidní ochrana: 2.7. Hutton 0,8l/ha (padlí)

Sklizeň: 20.8.2020
Výnos: výnos 6,2 t/ha na výměře 33 ha

Nový rekord s LIONEM

Podnik: ZD Sázavka, okres Havlíčkův Brod
Výměra: 710 ha
Nadmořská výška: 500 m n. m.
Průměrné srážky: 680 mm
Půdy: střední až lehčí
Struktura RV: 22% pšenice ozimá, 20% ječmen (jarní + ozimý), 6% oves, 19% řepka, 15% kukuřice, 8% jetel, 5% vojtěška, 5% LO směsky.

„Oves pěstujeme každoročně přibližně na 30 ha. Letos z toho bylo 20 ha množení nové odrůdy LION. Od výsevu s ním nebyl žádný problém. Vzešel i přes březnové sucho rychle a rovnoměrně. Během jara vytvořil robustní porost, se kterým byla radost pracovat. Kdyby to nebylo ze 2/3 množení, tak bych asi na intenzitě trochu ubral, ale dnes už vím, že se to vyplatilo. LION ji dobře využil ve prospěch HTZ 40,5 g a výnosu 6,5 t/ha, který jsme tady ještě neměli. Tříletý průměr podniku přesáhl o 1,5 t/ha! “, říká Petr Puchta, agronom ZD Sázavka.

Na odrůdě LION oceňuje:

+ rychlý vývoj
+ mohutně rozvětvené laty
+ rovnoměrné dozrávání
+ vysokou HTZ

AGROTECHNIKA:

Předplodina: jetel
Zpracování půdy: orba
Příprava: kompaktor
Termín setí, výsevek, hloubka: 17.3. 170 kg/ha = 4,5 mil. klíč. zrn/ha, 2,5 cm
Herbicidy: 6.5. Mustang Forte 0,6 l/ha + Biathlon 60 g/ha + DASH 0,5 l/ha
Hnojení: 16.3. 2 q/ha močoviny, 10.5. 2 q/ha Eurofertil TOP 45 NPS, 19.5. Galleko univerzál 0,4 l/ha 18.6. 0,3 l /ha MKH – 18
Regulace: 19.5. Medax Max 0,5 kg/ha, Lexin 0,4 l/ha
Ochrana: 18.6. Rafan 0,05 l/ha
Fungicidy: 19.5.Kantik 2l/ha, 18.6. Kantik 2l/ha

Sklizeň: 22.8.-25.8.,
Výnos: průměr 6,5 t/ha ze 30 ha.

Bez fungicidu a bez starostí, to je oves LION

Podnik: ZOD Dejas Dzbel, okres Prostějov
Nadmořská výška: 410 m. n. m.
Úhrn srážek za vegetaci: 767 mm
Struktura RV: pšenice ozimá, ječmen jarní, kukuřice, oves, řepka, TTP, vojtěška

"Odrůdu LION jsme letos poprvé množili na ploše 10 ha. Oves jako plodina k nám na Drahanskou vrchovinu přirozeně patří. V podstatě doběrná obilnina s nízkými nároky na stanoviště. My oves děláme na celkové dávce 95 kg čistého dusíku. Porost odplevelíme a zregulujeme vůči poléhání. Celou sezonu bez fungicidu! LION je zdravá odrůda. Měli jsme trochu obavy z nízkého výsevku, ale LION ukázal, že dokáže zapojit porost bez problémů. Všimli jsme si, že oproti jiným odrůdám má LION krásně žluté zrno, bez černí či vad. Což v letošním srážkově nadnormálním roce stojí za zmínku. Nicméně i u nás si voda vzala svoji daň, LION na části pozemku díky přívalům polehl a o chlup nám utekl šesti tunový výnos. Zhodnocení sklizně bylo uspokojivé a i díky nejasné budoucnosti s jarními ječmeny zásev zopakujeme,“ říká předseda ZOD Dejas Ing. Pavel Vyroubal.

AGROTECHNIKA:

Předplodina: kukuřice - na zrno
Zpracování půdy: orba, disková příprava
Setí: 23. 3. 2020, výsevek 180 kg
Herbicidy: Mustang Forte po vzejití
Hnojení: 100 kg močoviny před setím, 150 kg Eurofertil NP, 100l DAM po vzejití
Regulace: Trinexapak ethyl v BBCH 31 + hořčík
Fungicid: žádný!

Sklizeň 21. 8. 2020
Výnos: 5,9 t/ha


Top