Nejvýkonnější krmný ječmen na českém trhu se jmenuje BENTE

BENTE je revoluční odrůdou krmného jarního ječmene. Je jednou z nejranějších odrůd sortimentu,
přesto snoubí špičkový výnos zrna s opravdu vysokou HTZ často přes 53 q, velmi vysoký podíl
předního zrna a velmi dobrý zdravotní stav. Ve všech výrobních oblastech i ve všech variantách
pěstování dle ÚKZÚZ dosahuje velmi vysokého výnosu.

 

V jednoduchosti je síla

Podnik: ZEPO Bořitov, družstvo; okres Blansko
Výměra: 1.387 ha (z toho 1.275 ha orná půda)
Nadmořská výška: 260 – 430 m n. m.
Průměrné srážky: 575 mm
Struktura RV: pšenice ozimá – 285 ha, pšenice jarní – 30 ha, ječmen ozimý – 45 ha, ječmen jarní – 200 ha, žito – 10 ha, oves – 20 ha, řepka ozimá – 155 ha, hořčice – 25 ha, hrách – 30 ha, cukrovka – 20 ha, kukuřice na siláž – 255 ha, vojtěška – 175 ha, trávy na orné – 25 ha, TTP – 112 ha

"V jednoduchosti je síla - tak by se dal charakterizovat jarní ječmen, jež druhým rokem u nás na podniku množíme. V letošním složitém roce se projevila plastičnost této odrůdy. Po zasetí přišly nízké teploty, do toho mrazíky a moře vody po celý rok. Na pozemcích vznikala oka s růstově retardovanými jedinci. Ječmen BENTE to do sklizně srovnal. Před sklizní byl porost “jako když střelí“. Porosty na nejlepších pozemcích nadbytkem srážek strádaly. Spousta ječmenů sebou “praštilo“ a komplikovalo tak sklizeň, BENTE však ne. Navíc si udržel zdravotní stav, porost do sklizně nepolehl a to navzdory vláhovému extrému. Oproti sladovnickým ječmenům vše probíhalo v mnohem větším klidu a bez nervů. Pro příští rok jsme rozhodnuti opět BENTE pěstovat, a to nejen z důvodu, že byl o 2 tuny výnosnější než zbytek jarních ječmenů.", říká agronom Zepo Bořitov, pan Jakub Svoboda.

AGROTECHNIKA:

Předplodina: cukrovka
Zpracování půdy: hluboká orba (35 cm)
Příprava: brány, kompaktor
Termín setí, výsevek, hloubka setí: 28.3., 195 kg/ha, 3 cm
Herbicidy konec května: Mustang Forte - 0,6 l/ha + Pixxaro - 0,2 l/ha, Axial Plus - 0,5 l/ha
Hnojení: Fertikomplex Hordeum P (27.3. – před setím) – 200 kg/ha, Litofol mikroelements (21.5.) – 7 l/ha
Regulace: Medax Max (22.5.) – 0,4 kg/ha
Ochrana insekticidní + fungicid dle signalizace: Nexide 0,08 l/ha – kohoutci, Markate 50 0,1 l/ha – mšice, Tebucur 250 EW– 0,8 l/ha – fuzariózy
Moření: Systiva – 0,75 l/t, Redigo Pro – 0,5 l/t

Výnos BENTE: 7,36 t/ha
Průměrný výnos podniku jarních ječmenů: 5,38 t/ha

Nejlepší i v praxi

Podnik: ZD Nové Město Na Moravě
Agronomové: p. Koutník a p. Sláma

BENTE jsme měli první rok na množitelské ploše 10 ha. Neměli jsme s ním jediný problém, nepolehl a zdravotní stav byl bez chyby. S průměrným výnosem 7,2 t/ha se řadí k našim nejlepším ječmenům.“, říkají agronomové p. Koutník a p. Sláma.

AGROTECHNIKA:

Předplodina brambory
Zpracování půdy: orba
Termín setí: 18.3.2020, výsevek 200 kg/ha, oseto 10 ha
Hnojení: se setím zapraveno NPK 15-15-15, 322 kg/ha, 4.5. DAM 172 kg, celkem 100 kg čistého N na hektar
Ochrana: 4.5. SEKATOR, 29.5. AXIAL plus + PRIAXOR + NEXIDE + MODDUS (0,25 l/ha), 23.6. OSIRIS
Sklizeň: 9.8., výnos 7,2 t/ha, průměr podniku 6,7 t/ha


Top