KABOT - jarní verze odrůdy TOBAK

Výborné zdraví, nejvyšší HTZ mezi jarními pšenicemi, špičkový výnos zrna a vhodný také jako přesívka - to je jarní pšenice KABOT.

Ing. Ladislav Kašík, agronom Agropodnik Mašovice

Ing. Ladislav Kašík, agronom Agropodnik Mašovice  

Sucho a extenzita není problém

Podnik: Agropodnik Mašovice, okres Znojmo
Agronom: Ing. Ladislav Kašík

„Jarní pšenice KABOT obstála v suché oblasti znojemského okresu. Měli jsme jej v extenzivních podmínkách, porost byl na jaře pouze odplevelen a později ošetřen proti kohoutkovi. Fungicidní ošetření nebylo potřeba. Zdravé listy i klasy bez fuzarióz. I přes minimalistickou výživu (jen 250 kg ledek) měl 12,5 % dusíkatých látek. S výnosem přes 5 t/ha jsme vzhledem k podmínkám byli spokojení. Na příští rok plánujeme pěstební plochu rozšířit na 150 ha.“, řekl agronom Ing. Ladislav Kašík.


AGROTECHNIKA:

Termín setí: 20.3.
Výsevek: 220 kg/ha
Předplodina: vojtěška + tráva
Technologie: pouze odpleveleno, bez fungicidu
Hnojení: ledek 250 kg/ha


Top