EXPO při sklizních 2020 překonávalo výnosový průměr

EXPO je "éčková" pšenice, která je díky své plastičnosti doporučena pro podmínky Německa, České republiky, Slovenska a Maďarska. U nás se o jejích kvalitách a skvělých výnosech přesvědčilo již mnoho pěstitelů.

 

 

 

„Pšenice jako bejk“

Podnik: ZEVOS, s.r.o. Předboj, okres Praha - východ

Výměra: 1750 ha

Nadmořská výška: 220 - 280 m n. m.

Průměrné srážky:

Půdy: 1/3 středních (spraše), 1/3 těžkých, 1/3 kamenitých

Struktura RV: pšenice oz. 50 %, řepka 25 %, mák 12,5 %, j. ječmen 12,5 %

EXPO na svého předka určitě navazuje v kvalitě (myšleno AKTEUR – pozn. poradce). V ostatních parametrech je to ale úplně něco jiného. Odrůda mě překvapila extrémně rychlým vývojem, že z ní šel na jaře až strach. Vlivem teplé zimy i při výsevku 3 mil./ha přehoustla. Naštěstí dobře reagovala na dělený Moddus. Aby toho nebylo málo, tak po suchém předjaří přišly ještě silné mrazíky. Pomrzly řepky a pšenice ztratily 15 % hlavních stébel.

EXPO se ale srovnalo a začal jsem z něj mít radost. V naší oblasti je stálý srážkový deficit. I přes červnové srážky byly výnosy obecně slabší. Výnos 8,2 t/ha z 80 hektarů však považuji za úspěch. Při 187 kg N/ha a dvou fungicidech držela vynikající kvalitu: 15,2 % NL, 828 g objemovku, 73 ml Z.T. a 387 s č.p.“, řekl pan Jan Svoboda, agronom Zevos, s.r.o. Předboj.

EXPO překonalo náš letošní výnosový průměr o 8 q

Podnik: Ing. Jan Hanzlík, Hněvošice, okr. Opava

Agronom: Ing. Petr Černý

Struktura firmy:

Výměra: 370 ha

Nadm.výška: 250 m n.m.

Prům.srážky: 600 mm

Půdy: hlinité až hlinitopísčité

Struktura RV: pšenice 35 %, řepka 25 %, ječmen jarní 10 %,
cukrovka 15 %, kukuřice 10 %, sója 5 %

„Pěstujeme pouze potravinářské pšenice a z novinek nás svými deklarovanými vlastnostmi zaujalo v roce 2019 nové „éčko“ EXPO. Zaseli jsme jej na 30 ha. Odrůda se dobře „poprala“ s vysokými srážkami minulého roku a i přes snížené dávky fungicidů udržela dobrý zdravotní stav. Na rozdíl od konkurenčních odrůd zůstala i přes svůj vyšší vzrůst nepolehlá. Výnosem 7,5 t/ha a v dobré potravinářské kvalitě překonala náš výnosový průměr toho roku o 8 q. Tato zkušenost byla dostatečná pro to, abychom EXPO zaseli znovu. Počasí podzimu sice nedovolilo udělat kvalitní předseťovou přípravu půdy, ale i přesto šla tato pšenice nakonec do zimy v dobrém stavu. Věříme, že svůj úspěch v letošním roce zopakuje.“, řekl agronom Ing. Petr Černý.

AGROTECHNIKA:

Předplodina: mák

Zpracování půdy: podrývání, smykování, setí

Termín setí 5.10., výsevek 165 kg/ha, hloubka setí 3,5 cm

Před setím půdní bakterie AZOTER a hnojení POLIDAP 150 kg

Ochrana podzim: CHOCKER 0,45l

Hnojení a ochrana jaro: DASA 190 kg – regenerační, FORTE GAMA FENOL 3 l, CCC 0,7 l, LAD(27) 185 kg, LAD(27) 111 kg – produkční, FIXATOR 0,35 l/ha + CCC 0,3 l, LAD(27) 148 kg – kvalitativní, PRIAXOR EC 0,8 l, FLEXITY 0,3 l, Močovina 10 kg, AKTIFER ELEMENT S 0,5 l, OSIRIS 1,3 l

Sklizeň 2.8., výnos 7,5 t/ha, průměr podniku 6,7 t/ha

Saateňácká novinka mě opět nezklamala!

MVDr. Petr Löwenthal, Krnov, okr. Bruntál

Struktura firmy:

Výměra: 820 ha

Nadm. výška: 200-350 m n.m.

Prům. srážky: 700 mm

Půdy: lehčí písčité až těžké hlinité

Struktura RV: Pšenice 43 %, Řepka 21 %, Cukrovka 15 %,
Mák 15 %, ostatní 6 %

„Činnost mé farmy je zaměřená pouze na produkci z rostlinné výroby – tržní plodiny. V pšenicích se tedy zaměřuji výhradně na potravinářské odrůdy. Jsem trvale spokojený s odrůdami společnosti SAATEN–UNION (pěstuji GENIUS, PATRAS, RIVERO), a proto jsem v roce 2018 přivítal možnost zaset jako množitelskou plochu „elitní“ novinku EXPO. V tomto extrémně suchém roce patřila v mém portfoliu odrůd k nejvýkonnějším, a proto jsem na podzim 2019 EXPO zasel již na 80 ha.

I přes to, že rok 2020 byl rokem naopak velmi deštivým, EXPO opět výnosově překonalo mé očekávání (8,5 t/ha) a nasypalo o 5 q/ha více, než byl můj výnosový průměr pšenic v tomto roce (8 t/ha). Na lehčích, vodě propustných pozemcích dávalo i 9 t/ha! Platí, že „všeho moc škodí“, a tentokrát to platilo o vodě!

Tato moje zkušenost potvrzuje plasticitu odrůdy k různým půdně-klimatickým podmínkám. Taktéž zdravotní stav EXPA byl bezproblémový, a i přes vydatné deště zůstalo nepolehlé, což se určitě odrazilo ve velmi dobrých potravinářských výkupních parametrech.

V pěstování této odrůdy rád i nadále pokračuji.“

AGROTECHNIKA:

Předplodina: řepka, mák

Zpracování půdy: hloubkové kypření 25-30 cm dle půdy, Termín setí: 19.10., Hloubka: 2,5-3 cm, Výsevek: 3,5MKS

Ochrana podzim: Osivo mořené navíc Systiva, Herbicid TRINITY 2 l + graminicid 7 g

Hnojení podzim: 200 kg NPK

Ochrana jaro: ZYPAR 0,5 l, RETACEL 0,7 l, MODUS 0,3 l, CCC 0,3 l + mikrovýživa, Fungicidy CAPALO 1,2 l, PRIAXOR 1 l, OSIRIS 1,5 l + insekticid

Hnojení jaro: regenerační Močovina 150 l, produkční DAM 180 l + DAM 120 l, kvalitativní DAM 80 l S každým vstupem močovina na list + hořká sůl. Pro stimulační efekt energen FULHUM


Top