CHIRON jede jako "Chiron"

"Jede jako Chiron" se říkávalo o úspěšném závodníkovi na Grand Prix Monaka 1931 Louisi Chironovi. To samé můžeme nyní říkat o této úspěšné odrůdě, která svým výkonem překonává jednu odrůdu ozimé pšenice za druhou.

 

 

 

Jede jako Chiron!

Podnik: Bludovská a.s. okr. Šumperk

Výměra: 2600 ha orné půdy

Nadmořská výška: 300 m n. m.

Průměrné srážky: 700 mm

Půdy: lehčí, střední

Struktura RV: 700 ha pšenice ozimá, 500 ha jarní ječmen, 80 ha ozimý ječmen, 90 ha triticale ozimé, 480 ha řepka ozimá, 70 ha mák, 130 ha cukrovka, 300 ha kukuřice, 100 ha vojtěška

Tak jako byl závodník Louis Chiron úspěšný pří vítězství na domácí Grand prix Monaka 1931, byla úspěšná pšenice Chiron u pana Kašpara v podniku Bludovská a.s. v roce 2020.

„S touto odrůdou mám dobré zkušenosti, loni (2019) jsem měl novinku Chiron v množení, letos byla na běžné ploše. Šla na lehčí propustné půdy, které v letošním mokrém roce netrpěly zamokřením. Z celkové plochy 78 ha jsme sklidili průměrně 8,6 t/ha, maximální výnos byl na 17 ha dokonce 10,1 t/ha! Průměrný výnos podniku překonala o 1,6t/ha a měla super kvalitu. Na základě zkušeností z minulého roku jsem k céčku přidal trinexapac-ethyl v poloviční dávce a porost nepolehnul. Se zdravím problém nebyl a svou raností nám pasuje.“, řekl Ing. Karel Kašpar, agronom z podniku Bludovská a.s.

Můj TIP: (agroporadce Bc. František Rod + foto)

L. Chiron zvítězil v následujících třech letech i na Velké ceně Československa na Masarykově okruhu a dal vzniknout okřídlenému rčení „Jede jako Chiron“. My věříme, že naše stejnojmenná odrůda má před sebou také pěknou řádku úspěšných let!

Agrotechnika:

Předplodina: řepka ozimá

Termín setí, výsevek: 23-24.9., 4mil. výsevek

Podzim: 100 kg amofos + 100 kg KCl, postemergentně herbicid

Jaro: regenerace 60 kg N v ledku, produkční 60 kg N v ledku, kvalita 45 kg N v ledku

Kapalné hnojivo: forte alpha 4 l/ha + stimulátor albit 40 ml, Retafos prim 5 l/ha + albit 40 ml

Regulace: retacel extra 0,8 l/ha + fixator 0,2 l/ha

Fungicid na praporec: Bell Pro 0,9 l/ha

Výnos: 78 ha, 8,6t/ha, maximální výnos na 17 ha 10,1 t/ha

Průměrný výnos podniku: 7 t/ha

CHIRON – pšenice do nepohody

Podnik: ZD Biskupice

Výměra: 1308 ha zem. půdy

Nadmořská výška: 450 m n. m.

Průměrné srážky: 490 mm

Půdy: střední (hlinito-písčitá)

Struktura RV: 500 ha pšenice, 250 ha řepky,

140 ha ječmen ozimý, 140 ha vojtěška,

120 ha kukuřice, 85 ha mák, 20 ha hrách, zbytek TTP

„Máme řadu písčitějších a suchých pozemků. Na nejhorší pole obvykle sejeme hybridní pšenici, protože nejlépe zvládá náročné podmínky a přísušky. Nicméně na část horších polí sejeme i liniové pšenice. Loňský rok dobře prověřil jejich odolnost a plasticitu. Jaro provázel nedostatek vláhy a porosty reagovaly negativně ztrátou odnoží a uvadáním. První voda přišla až v půli května. Se suchem si z liniových odrůd nejlépe poradil CHIRON. Sucho překonal v dobrém stavu, uchoval si vysoký výnosový potenciál a na první vodu, která v květnu přišla, dokázal zareagovat velmi rychle. Pozitivní hodnocení si zaslouží i jeho zdravotní stav. Loňský rok zvládl bez problémů na jednom fungicidu a věřím, že nebýt deštivého počasí po vymetání, udržel by zdravý porost i bez ošetření. Výnos CHIRONU byl 7,5 t/ha (průměr podniku 6,5 t/ha). Výborná byla i kvalita: 13 % NL a objemová hmotnost 780 g/l. Svou odolností a nádhernými klasy mi připomíná velmi oblíbenou odrůdu PATRAS, na lehčí půdy bude CHIRON rozhodně jeho zajímavou alternativou.“

Mojmír Ciešlak, agronom

Agrotechnika:

Předplodina: řepka ozimá

Zpracování půdy: minimalizace

Termín setí, výsevek, hloubka setí: Setí JD bez přípravy 21. 9. – 4 MKS/ha

PODZIM: 5.10. Bizon + Nexide 0,08 l

JARO: 21.2. 250 kg ledek

14.4. DAM 100 l

28.4. DAM 150 l

29.4. Protheus + S 165 – 1 l

3.6. Tebukonazol 1 l

Celkem 165 kg N

Výnos: CHIRON 7,5 t/ha z plochy 60 ha. Průměr podniku 6,5 t/ha.

Kvalita CHIRON 13 % NL, 27,8 lepek, Zeleny 44 ml, W 282, OH 780 g/l

Budoucnost se špičkovým výnosem

Název podniku: SVOM s.r.o. Mišovice
Agronom: p. Jan Sádlo
Výměra orné půdy: 925 ha
Nadmoř. výška: 450 – 500 m n. m.
Průměrné srážky: 600 mm
Půdy: lehké až převládající těžké
Struktura RV: řepka 21 %, obiloviny 53 %,
krmné plodiny 26 %

„V našich podmínkách byl termín setí pozdní, navíc půdně klimatické podmínky neumožnily připravit optimálně půdu k setí. To bylo důvodem navýšení výsevku. Přesto rostliny dobře vzcházely a díky delšímu podzimu se porosty dobře zapojily. Na jaře rostliny zredukovaly do dobré hustoty. V průběhu vegetace ukázal CHIRON své přednosti, zdravotní stav, plastičnost i skvělou provozní reakci na vstupy. Přestože byl zasetý na půdách s různou strukturou, rozdíl ve výnose nebyl velký. Ve sklizni překvapil nejen výnosem zrna, ale i slámy. Sláma je pro nás též důležitá. Máme silnou ŽV a takové řady slámy po kombajnu jsem ještě neviděl. V mokrém roce jsem si všiml ještě jedné skvělé vlastnosti - na všech polích zůstal CHIRON až do sklizně nepolehlý.“, říká pan Jan Sádlo, agronom podniku SVOM s.r.o. Mišovice.

AGROTECHNIKA:
Předplodina: kukuřice
Zpracování půdy a příprava: orba, kompaktor, secí kombinace
Termín setí: 20.-22.2019, výsevek 4,7 MKS, hloubka setí do 4 cm
Ochrana podzim: Metlin
Hnojení podzim: nic
Hnojení jaro: 10.-13.3. LAD 0,2 t/ha, DAM 6.4. 130 l/ha, 22.4. DAM 100 l/ha
Ochrana jaro: Arrat, Retacel, Yamato a Lumis, Mandarin + Kaishi
Sklizeň: 14.-16.8.2020

výměra odrůdy CHIRON 100 ha výnos 10,6 t/ha

pšenice oz. celkem 325 ha průměrný výnos podniku 7,9 t/ha


Top