Ranost ve špičkové kvalitě - to je PIRUETA

PIRUETA je raná, mimořádně výnosná odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností proti poléhání. Disponuje pevným zdravím a je tak velmi odolná ke všem významným klasovým chorobám. O jejích výnosových parametrech nám něco řekli sami zemědělci, kteří tuto odrůdu zařadili do svých osevních postupů.

 

 

 

PIRUETA má u nás pevné místo v osevním plánu

Název podniku: ROSTĚNICE a.s.

Agronom: Ing. Novotný

Výměra: 10 000 ha

Srážky 2020: 607 mm

Struktura RV: Pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka olejná, kukuřice, sója, hořčice, svazenka, peluška

V roce 2020 si PIRUETA vydobyla pevné místo v osevním plánu podniku Rostěnice a.s.: „Výnosem 8,31 t/ha patří mezi naše top pšenice. I při tomto výnosu loni udržela 14 % dusíkatých látek. Byla zaseta na svažitém pozemku s poměrně dobrou půdou, která místy přechází ve slín. Předplodinou jí byla řepka Temptation. V Piruetě vidím jako jednu z hlavních předností výborný zdravotní stav bez náznaku fuzarióz. V loňském deštivém roce jsme také zaznamenali lepší odolnost k poléhání oproti ostatním našim odrůdám. PIRUETA velmi dobře odnožuje a porost se dobře zahustí i při výsevku 3,2 MKS. Na další sezónu máme zaseto 350 ha Piruety“, říká agronom podniku ROSTĚNICE a.s., Ing. Novotný. Podotkl také, že portfolio pšenic rozšířili o 90 ha novinky krmné pšenice JOHNSON.

Agrotechnika:

Předplodina: řepka

Zpracování půdy: podrývání + kompaktor

Setí: 28. září 2019 výsevek 3,2 MKS, Pottinger TERRASEM 8m

Hnojení: před setím 150 kg síran amonný, trojitý superfosfát 250 kg/ha variabilně, regenerační dávka: 100 kg močoviny, 250 kg DASA, produkční: DAM 170 kg/ha

Ošetření: odplevelení Dikobraz Extra, 19.5 Etheguard + Azoguard + Fenris + Nexide + Bor + MultiAD, 2.6. Metcon + Lambo + Energen 3D + Fenris + Bor

PIRUETA je perspektivní odrůda

ZP Otice, a.s. okres Opava

Agronom: Jan Černín

Výměra: 2360 ha

Nadm.výška: 260-500 m n.m.

Prům.srážky: 500 mm (r.2020 700 mm)

Půdy: písčito-hlinité

Struktura RV: pšenice 30 %, ječmen jarní 16 %, řepka 8 %,
cukrovka 14 %, pícniny 5 %, kukuřice 15 %, mák 7 %, zelí 5 %

„Vzhledem k tomu, že jsme v posledních letech zažili i velmi suché roky, kdy lepších výnosů dosahovaly rané odrůdy, zvyšujeme i my jejich podíl. Po dohodě se semenářskou firmou jsme v r. 2019 na 29 ha zaseli množitelskou plochu novinky PIRUETA. Tato odrůda se mi v průběhu vegetace velmi líbila, vyzdvihnul bych zejména její výborný zdravotní stav. O odolnosti k poléhání svědčí i fakt, že ustála vytrvalé deště loňského roku. S výnosem 7,7 t/ha jsem byl spokojený. PIRUETU považuji za perspektivní odrůdu, a proto ji máme zasetou i v letošním roce.“, řekl pan Jan Černín, agronom ZP Otice.

AGROTECHNIKA:

Předplodina: řepka ozimá

Zpracování půdy a příprava: Mělké kypření, kompaktor, setí. Termín setí: 1.10., Výsevek: 3,2 MKS/ha, Hloubka: 2,5 cm

Ochrana podzim: SUMIMAX 60 g + GLEAN 7 g

Podzimní hnojení: 0

Ochrana jaro: RETACEL 1,2l, MODUS 0,3l + RETACEL 0,3l,

PRIAXOR 0,8 + FLEXITY 0,3 + SUMICIDIN 0,1 l

TEBUCUR 1l

Hnojení jaro: Regen.: LAV 100 kg

Produkč.: SAM 100l + DAM 50l, LAV 200 kg, LAV 150 kg + Močovina, Hořká sůl, stim.růstu AKTIFER SUPERPHOS 1l

Ranost ve špičkové kvalitě, to je PIRUETA

Podnik: ZD Slavice (okr. Třebíč)

Výměra: 442 ha

Nadmořská výška: 500 m n. m.

Průměrné srážky: 530 mm (2020 – 761 mm)

Půdy: středě těžká půda

Struktura RV: 130 ha pšenice, 55 ha ječmen ozimý,

90 ha řepka oz., 70 ha jarní ječmen, 50 ha hrách,

30 ha mák, 17 ha kukuřice

PIRUETA je odrůda, která stojí za povšimnutí. Je raná, oproti ostatním pšenicím, které pěstujeme, byla ke sklizni o cca 10-12 dní dříve. Je kratší a dobře odolná proti polehnutí. Stačila minimální regulace a poradila si i s náročnými podmínkami loňského roku. Je kvalitní, měla špičkové parametry potravinářské kvality – 13,8 % NL a OH 811 g/l. Na kvalitě se nepochybně pozitivně podepsala i časná sklizeň. V neposlední řadě je výnosná. Loni měla PIRUETA průměr 8,02 t/ha a navýšila tak průměr podniku 7,24 t/ha.“, hodnotí odrůdu PIRUETA spokojený pěstitel Pavel Stuchlík, předseda ZD Slavice.

Agrotechnika:

Předplodina: řepka

Hnojení před setím: 200 kg NPK 8-24-24

Zpracování půdy: Horsch Terrano

Termín setí, výsevek a moření: 20.9. - 185 kg/ha, mořeno Vibrance Gold

PODZIM:

14.10. Lentipur 1,6 l + Nexide 0,08 l

JARO:

20.2. 200 kg ledek

9.4. Attribut 0,06 kg/ha + Stabilan 1 l/ha

20.4. DAM 180 l + StabilureN

28.4. Bell Pro 0,8 l + Atlas 0,17 l + Fortesim-alfa 4 l

26.5. UREAStabil 100 kg/ha

16.6. Priaxor 0,5 l

Termín sklizně 1.8., výnos 8,02 t/ha z plochy 27 ha. Průměr podniku 7,24 t/ha


Top