HYKING – král českých polí

HYKING je raný hybrid pšenice ozimé, který dominuje především vysokým výnosem zrna. Tvoří nižší porost s vynikající odolností poléhání a velmi dobrým zdravím.

Obrázek 1: Přibližná doba metání (dny)

Obrázek 1: Přibližná doba metání (dny)  

Obrázek 2: Pokusná lokalita podniku Agrochema, družstvo, Studenec (okr. Třebíč), výnos 10,55 t/ha

Obrázek 2: Pokusná lokalita podniku Agrochema, …  

Obrázek 3: Ing. Miroslav Pospíšil, agronom ZOS Kačina a.s.

Obrázek 3: Ing. Miroslav Pospíšil, agronom ZOS …  

HYKING je plastický hybrid. Při testování na ÚKZÚZ dominoval ve všech produkčních oblastech, na nejúrodnějších i nejméně úrodných lokalitách. Obrovský výnosový potenciál hybridu HYKING využijete v podmínkách vysoké intenzity, v technologiích s nižšími vstupy navíc oceníte zdraví a odolnost poléhání.

PŘEDNOSTI ODRŮDY:

- Mimořádný výnos zrna

- Ranost

- Zdravá listová plocha

- Vysoká odolnost poléhání

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU

HYKING je výnosný na bonitně lepších lokalitách, stejně tak v horších podmínkách, kde je limitujícím faktorem kvalita půdy nebo pravidelné přísušky. U HYKINGu můžete využít široké okno pro setí. Nejlepšího podzimního vývoje docílíte v raných až středních termínech setí. Doporučený výsevek v optimálních podmínkách je 110–130 zrn/m2, hloubka setí 2–3 cm. Při brzkém setí je samozřejmostí ošetření proti přenašečům viróz. HYKING má dobrý zdravotní stav, vyniká zejména odolností vůči listovým chorobám. Mimo standardní fungicidin aplikace doporučujeme po obilní předplodině nebo při vysokém infekčním tlaku ošetřit proti chorobám pat stébel. Dle podmínek je vhodné zvážit ošetření klasu. Odolnost vůči poléhání je nadstandardní (8,2 z 9 bodů). Regulace by měla být v souladu se stavem porostu a očekávanou výnosovou úrovní. HYKING je schopný velmi dobře ustát i vysoké výnosy, při nižší intenzitě tedy lze regulaci poléhání částečně omezit. Vyšší důraz u dusíkatého hnojení je potřeba klást na produkční dávku (nejlépe dělenou), případně na dostatečnou kvalitativní dávku s cílem navýšení HTZ a kvality zrna. Hybridu HYKING vyhovuje řidší až střední hustota porostu, cca 600–700 klasů na m2.

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.

Produktový manažer SAATEN-UNION CZ s.r.o.

ZKUŠENOST Z PRAXE - HYKING VE SKLIZNI OPĚT KRÁLEM

ZOS Kačina a.s., okr. Kutná Hora

Výměra: 4 540 ha

Nadmořská výška: 260 m n. m.

Průměrné srážky: 600 mm

Půdy: lehké písčité a středně těžké

Struktura RV: pšenice ozimá jarní, ječmen ozimý jarní,

řepka oz., kukuřice, cukrovka, zelenina

„Hybridní pšenice nám už podruhé předvedla, co umí. V roce 2019 jsme ji sklízeli na lehkých písčitých půdách v katastru Starého Kolína s výnosem 7,18 t/ha (o 6 metráků nad celkovým průměrem). Loni byla na bonitně lepších půdách u Hlízova. Výnos 9,03 t/ha ze 40 hektarů nás velmi příjemně překvapil. Liniovky na takových půdách chodily mezi 7 a 7,5 t/ha. HYKING nám ukazuje cestu, jak stabilizovat výnosy v podniku s rozdílnými půdními podmínkami, bez nutnosti navyšování nákladů na technologii pěstování,“ řekl agronom Ing. Miroslav Pospíšil, ZOS Kačina, a.s.


Top