Nové odrůdy hybridní ozimé pšenice ve znamení nejvyšších výnosů

Přínosem hybridů pěstitelské praxi je heteroze, tedy významný přínos a progres ve výnosu v porovnání s konvenčními odrůdami. V letošním roce přicházejí na trh v ČR tři novinky, které jsou zřejmým přínosem pěstitelské praxi kombinací špičkových stabilních výnosů, ranosti, kvality zrna, odolnosti vůči stresu a chorobám.

 

 

 

 

HYDROCK (B) – mimořádná stabilita v suchu a zdravý klas

HYDROCK je nejvýnosnější ranou pšenicí, což prokázal v průběhu tříletého registračního řízení 2018–2020, kde byl srovnáván s nejnovější genetikou liniových pšenic. Svými výsledky nás příjemně překvapil i v našich interních demonstračních pokusech. Zde výnosově vynikal i mezi výrazně pozdnějšími hybridy. Jeho síla se ukázala i v suchých ročnících (2018 a 2019), kdy se na řadě pokusných lokalit umístil jako nejvýnosnější pšenice. HYDROCK je výborným řešením do suchých oblastí a na lehké půdy.

HYDROCK je potravinářská pšenice, která patří v rámci celého sortimentu zkoušených odrůd ÚKZÚZ 2019 a 2020 k nejodolnějším odrůdám vůči fuzáriu klasů a kumulaci DON v zrně. V podmínkách praxe a polních pozorováních dosahuje HYDROCK dobré odolnosti a nízkého napadení klasovými fuzárii. I při umělé infekci izoláty Fusarium spp. (provokační testy na pracovišti VÚRV, v.v.i. Praha – Ruzyně) vykazoval HYDROCK jednu z nejvyšších odolností v rámci všech testovaných odrůd a zároveň jednu z nejnižších hodnot DON v zrně (Zdroj: ÚKZÚZ Zkoušky užitné hodnoty 2019 a 2020).

Raný a výnosný hybrid HYACINTH (B/C)

HYACINTH je na výnosové špici u nás i v Německu. Vyniká výnosem v extenzivní i intenzivní technologii. Má výbornou odolnost rzím a fuzáriím a zároveň solidní odolnost poléhání. Navíc je cca o pět dní ranější v metání i ve zralosti než standardní polopozdní odrůdy. I díky tomu dokáže držet stabilní výnosy a potravinářskou kvalitu v průběhu posledních let, keré jsou charakteristické značnými výkyvy počasí. Z kvalitativních parametrů lze vyzdvihnout vysoké pádové číslo, objemovou hmotnost a hodnotu sedimentačního testu. Obsah dusíkatých látek v zrně je střední hodnoty, odpovídá vysoké výnosové úrovni hybridu a je vhodné jej podpořit včasným kvalitativním hnojením. HYACINTH je stěžejním hybridem v raném až středně raném sortimentu, který kromě výnosu nabídne i potravinářskou kvalitu a univerzální ranost.

HYMALAYA (A) má třikrát A – za výnos, kvalitu a za odolnost chorobám

Hybrid HYMALAYA se povedl. Je to velmi výnosná pšenice, dokáže využívat kvalitní stanoviště a vysokou intenzitu vstupů. Je nejvýnosnější mezi A pšenicemi registrovanými v Německu (BSA, 2019). Při pěstování v extenzivní variantě, bez fungicidů a regulátorů růstu, její výnos německý odrůdový úřad hodnotí nejvyšším možným výsledkem 9 z 9. Při testování v intenzivní technologii je hodnocena známkou 8, což je nejlepší hodnocení, kterého dosahují „áčkové“ potravinářské odrůdy.

Kvalitou je na úrovni A odrůd. Má vysoké pádové číslo a také obsah NL v zrně je vzhledem k její špičkové výnosové úrovni nadstandardní. Ostatní parametry odpovídají potravinářské kvalitě. Nicméně i přesto je potřeba se u hybridu HYMALAYA zaměřit na precizní dusíkaté hnojení, obzvláště důležité je to na úrodných půdách s vysokým potenciálem výnosu.

Odolnost vůči chorobám stojí významnou měrou za vynikajícími výnosy hybridu HYMALAYA. Podle hodnocení BSA 2019 je odolnost padlí na špičkové úrovni, hodnocena známkou 2 z 9 (nižší = lepší). Zásadním problémem nejsou pro HYMALAYU ani rzi plevová a pšeničná (známka 3 z 9). Hybrid HYMALAYA proto lze doporučit i do podmínek s redukovaným ošetřením proti chorobám.

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.

Produktový manažer SAATEN-UNION CZ s.r.o.


Top