Praxí prověřená SU HYLONA

Hybrid SU HYLONA je výnosný ječmen s nadprůměrnou odolností vůči chorobám a mimořádnou plasticitou. Plný výnosový potenciál hybridu se projeví v intenzivní technologii pěstování při vyšší úrovni hnojení. Dobrá odolnost chorobám dává hybridu náskok při vysokém tlaku chorob nebo jednodušší ochraně. Heterozní efekt má vliv na plasticitu a schopnost efektivně zvládat stres.

 

 

Pokusný porost SU HYLONA na pozemku školního statku VOŠ a SZEŠ v Tábor – Měšice

Pokusný porost SU HYLONA na pozemku školního …  

Zdravý porost v AGRA Březnice

Zdravý porost v AGRA Březnice  

V PRVNÍ ŘADĚ VÝNOS

Hybridní ječmen SU HYLONA není obyčejný ječmen, ani jen tak nějaký hybrid. Byl vyšlechtěn, aby byl první – nejlepší. Pro nás znamená průlom, protože po značném úsilí a nemalých investicích, se nám podařilo vyšlechtit a přinést na trh naše hybridní ječmeny. SU HYLONA je prvním registrovaným hybridem od SAATEN-UNION v ČR. V registraci na ÚKZÚZ prokázala přínos pro české pěstitele. Její výnos byl totiž hodnocen jako vysoký, v registračním řízení (2016–18) měla dokonce nejlepší výnos ze všech zkoušených odrůd v obou variantách, ošetřené i neošetřené.

MIMOŘÁDNÁ ODOLNOST K CHOROBÁM LISTU A KLASU

Hybridy SAATEN-UNION spojuje vynikající odolnost chorobám. To samozřejmě platí i pro hybridní ječmen SU HYLONA. U všech zásadních chorob má znamenité hodnocení z registračního řízení na ÚKZÚZ.

POPIS HYBRIDU

Hybrid SU HYLONA je vysoce výnosný, zároveň velmi plastický a univerzální ječmen. Výborný zdravotní stav umožňuje dosahovat vynikajících výsledků v extenzitě, nicméně vysoký výnosový potenciál prokázal ve státních zkouškách i v intenzivní technologii. Díky dobrému odnožování lze u hybridu efektivně pracovat s termínem setí a výsevkem.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ HYBRIDU

Hybridní ječmen SU HYLONA má vyrovnaný výkon napříč oblastmi v ČR. Je vhodný do extenzivnější i intenzivní technologie pěstování. Ideální hustota porostu je 600–650 klasů na m2, které lze díky dobré odnožovací schopnosti dosáhnout i při nižších výsevcích nebo naopak navýšením výsevku při pozdnějším termínu setí (přelom září a října). Pokud je potřeba ještě podpořit odnožování, lze přihnojit podzimní dávkou dusíku a/nebo aplikovat CCC. Slabší porosty je nutné na jaře podpořit včasnou regenerační dávkou dusíku a aplikací regulátoru růstu. Nezbytné je podzimní ošetření proti přenašečům virových chorob. SU HYLONA má vysokou odolnost vůči listovým a klasovým chorobám. Odolnost poléhání je střední. U hustých porostů na vláhou a živinami dobře zásobené půdě je nezbytné porost důsledně regulovat vůči poléhání a držet se vyšší doporučené dávky přípravků. Kromě regenerační a produkční dávky doporučujeme aplikovat menší dávku dusíku dostupnou rostlinám i v EC 39–45 s cílem navýšit HTZ.

Zkušenost z praxe:

I PŘES POZDNÍ ZÁSEV NADSTANDARDNÍ VÝNOS

Podnik: AGRA Březnice a.s., okr. Tábor

Výměra: 2 100 ha

Nadmořská výška: 420 – 500 m n. m.

Průměrné srážky: 490 mm

Půdy: 2/3 těžké hlinité, 1/3 lehké písčité

Struktura RV: 11 % řepka, 33 % pšenice, 10 % ozimý ječmen,

10 % triticale, 10 % oves, 26 % pícniny na orné půdě

"Jsme zvyklí sít ječmeny v září tak, aby měly čas na podzim odnožit. Novinku SU HYLONA jsme mohli sít až v říjnu. Setí proběhlo do střední půdy. Do zimy šel porost ve 2–3 listech. Porost i po jaru doháněl ječmeny zaseté včas, tj. do konce září. V květnu SU HYLONA dohnala skluz ve vývoji. Po vymetání nás velmi zaujal nadstandardně velký klas, výborný zdravotní stav, na pohled i méně skvrnitostí. Při sklizni nás překvapila veliká zrna a nadprůměrný výnos 80 q/ha.", říká agronom Ing. Radek Havlíček.

Agrotechnika:

Předplodina: oz.pšenice,

Zpracování půdy a příprava: orba, smykobrány,

Termín setí: 18.9.2019, výsevek 2,0 VJ do hloubky 2–3 cm,

Ochrana podzim: herbicid Cougar Forte ve 2. listu, insekticid ve 3.listu,

Hnojení jaro: 1.3. močovina 0,2 t/ha, 20.3. DAM 150 l/ha, 23.3. Kieserit 0,1 t/ha, Ochrana jaro: Medax max mezi 1–2 kolénkem, Priaxor začátek metání + insekticid,

Sklizeň: 22.–23.7.2020

Výnos SU HYLONA 8 t/ha výměra 36 ha

Výnos oz. ječmene celkem: 6,8 t/ha výměra 220 ha


Top