Výnos, kvalita a spolehlivost – to jsou hybridy kukuřice SAATEN-UNION

Díky rozsáhlým genetickým zdrojům nabízí SAATEN-UNION ucelený sortiment hybridů určených pro produkci kvalitních siláží a pro produkci suchého zrna.

V našem sortimentu je vidět důraz na kombinaci vysokých rostlin, silného olistění a skutečně robustní palice pro produkci kvalitních siláží s vysokým podílem zrna. STAY GREEN hybridů zajišťuje a udržuje kvalitu řezanky udržením zdravých, zelených pletiv se stabilní stravitelností také v ročnících s rychlým nárůstem sušiny. Výsledkem pěstitelského úsilí jsou siláže s vysokou stravitelností a bohatou energetickou hodnotou.

LEGUAN S230/Z240 a KORYNT S230/Z240 jsou velmi rané hybridy registrované v ČR na siláž i zrno. LEGUAN je novinkou kombinující ranost s neuvěřitelným vzrůstem, kterým se vyrovnává vzrůstným silážkám ve FAO 260. Vzhledem k výšce hybridu je zbytečné porosty přehušťovat. Ve velmi raném sortimentu je nejvýnosnějším silážním hybridem (ÚKZÚZ 2019-2020). V kombinaci s vysokým výnosem zrna poskytuje špičkové výnosy kvalitní siláže pro krmné účely a bioplynové stanice. LEGUAN je STAY GREEN. KORYNT vyniká výnosovou stabilitou siláže i zrna. Rostliny KORYNTu jsou středně vysoké až vysoké rostliny s velmi dobrým olistěním a se silnými, špičkově dozrňujícími palicemi seřazenými jedna vedle druhé. Vynikající vyrovnanost středně vysokých až vysokých rostlin a palic v porostu je každoroční zárukou produkce vysoce kvalitní siláže s velmi vysokým podílem zrna. To vše doplněno o velmi silný STAY GREEN (9,0). V suchých ročnících KORYNT exceluje výnosovou stabilitou a udržením sklizňového okna.

NEUTRINO S240/Z240 je hybridem, který o svých kvalitách silážní kukuřice přesvědčuje také v Německu. NEUTRINO je především výnos. V rámci registračního řízení BSA dosáhlo nejvyššího hodnocení ve výnosu hmoty a o absolutní výnosové špičce potvrzuje také v ČR. Navzdory velmi vzrůstným rostlinám s bohatým olistěním není siláž z NEUTRINO nízké kvality. Obsahy škrobu v siláži jsou ředěny zelenou hmotou na střední úroveň, stravitelnost organické hmoty siláže je středně vysoká. NEUTRINO je špičkovým silážním hybridem, ideálním z hlediska TOP výnosů hmoty a její kvality pro krmné účely a bioplynové stanice. Pokud máte jednu silážní jámu pro krmné účely i BPS, pak NEUTRINO je správnou volbou.

PRESTOL S260/Z260 byl vyšlechtěn za účelem stabilní produkce siláže a zrna také v suchých podmínkách pěstování. Jedná se o mimořádně přizpůsobivý hybrid různým půdně-klimatickým podmínkám a extrémním výkyvům počasí. Vysoké rostliny s vynikajícím olistěním a velmi dlouhou palicí v kombinaci se STAY GREEN efektem zajišťují velmi vyvážený poměr výnos/kvalita v průběhu sklizně. Siláž je s vysokým podílem zrna díky výborným výnosům, které jsou hodnoceny v rámci BSA Německo vynikající známkou 8. Siláž je určena z hlediska kvality pro krmné účely a vzhledem k výnosům hmoty také pro BPS.

SUCORN S280/Z280 DS1710C a NOVIALIS S300/Z300 jsou dva bratři, přičemž NOVIALIS je o něco novější a pozdnější verzí. Oba hybridy jsou kombinací velmi vzrůstných rostlin s bujným olistěním a s mohutnou a silnou palicí. SUCORN (DS1710C) a NOVIALIS (DS1901C) tak vytváří kompaktní až neprostupné porosty pro špičkové výnosy hmoty. BSA Německo hodnotí výnosy hmoty obou hybridů špičkovými známkami 8 resp. 9. Díky špičkovým výnosům zrna jsou siláže SUCORN (DS1710C) a NOVIALIS (DS1901C) vysoké kvality. Z hlediska produkčního využití se jedná o univerzální hybridy pro produkci krmné siláže, produkci bioplynu a také suchého či vlhkého zrna. Vynikajících výsledků oba hybridy dosahují při produkci vlhkého zrna. Navíc jsou SUCORN (DS1710C) a NOVIALIS (DS1901C) vybaveny STAY GREENem pro dlouhé sklizňové okno v suchých ročnících.


Top