První zkušenost s množením odrůdy AMIDALA

Novinkou ve sladovnickém sortimentu jarního ječmene je AMIDALA, středně raná, velmi výnosná odrůda s výtečnou sladovnickou jakostí USJ 8,2.

Ing. Jiří Havíř, agronom ZEV Šaratice

Ing. Jiří Havíř, agronom ZEV Šaratice  

AMIDALA je zdravou odrůdou, s vysokým podílem předního zrna a s vysokou HTZ, často přes 50 g. AMIDALA je nyní v hledáčku sladoven Soufflet nejen ve většině států EU, ale také v České republice. ZEV Šaratice je jeden z prvních množitelů nové velmi zajímavé sladovnické odrůdy AMIDALA. Proto jsme se zeptali hlavního agronoma, pana Ing. Jiřího Havíře na jeho první zkušenosti s touto odrůdou.

Pane Havíři, mohl byste nám prosím na úvod krátce představit podnik ZEV Šaratice, ve kterém působíte?

Společnost ZEV Šaratice, a.s. je zaměřena na rostlinnou výrobu. Nachází se v okrese Vyškov a hospodaří zde na celkové ploše 1000 hektarů. Leží v nadmořské výšce 204 m n. m. a průměrné srážky činí 500 mm. Půdy jsou zde většinou středně těžké až těžké, slínovité. Strukturu rostlinné výroby činí pšenice ozimá 270 ha, ječmen ozimý 100 ha, řepka ozimá 180 ha a kukuřice 190 ha. Ječmen jarní jsme letos zaseli na celkové ploše 210 hektarů.

Které odrůdy jarního ječmene běžně pěstujete?

V posledních letech jsme se zaměřili na pěstování odrůdy pro České pivo, a to na odrůdu MANTA, se kterou máme dobré zkušenosti.

Proč tedy AMIDALA?

Dostali jsme zajímavou nabídku od společnosti Souffl et Agro založit množitelskou plochu této nové a perspektivní odrůdy.

Takže k MANTĚ přibyla ještě AMIDALA ve vyšším stupni?

Ano, ale tady Vás trochu opravím. Množili jsme SE3 a E, ale také C1, a zde se musím pozastavit nad schopností této odrůdy. Na množení C1 jsem byl tak trochu přemluven, protože tento pozemek v žádném případě nebyl pro ječmen vhodný, natož pro množení.

V čem byl problém?

Pozemek byl bohužel dosti zamokřený a utužený po kukuřici. Přesto se nám podařilo sklidit osivo v dobré kvalitě a se slušným výnosem.

Jak byste hodnotil odrůdu AMIDALA po zdravotní stránce?

Víte, ono je problém vybrat si nějakou obchodovanou sladovnickou odrůdu, aby byla výnosná a ještě zdravá. O dalších vlastnostech jako o stres-odolnosti nebo nepoléhavosti nemůže být ani řeč. U AMIDALY mám pocit, že tady svítá naděje, že se to snad povedlo. Zejména zdravotní stav. Běžné choroby jako padlí, či hnědá skvrnitost nebo snad rhynchosporium nebyly problém.

Co byste u AMIDALY mohl ještě vyzdvihnout?

No právě tu již zmíněnou odolnost proti poléhání. Letošní rok ječmenům v mnoha lokalitách nepřál. Vysoké srážky v prodlužovacím růstu, a tedy velmi rychlý růst často působil problémy s polehnutím. To však nebyl problém AMIDALY. Provedli jsme běžné ošetření proti plevelům 10. 5. 2021 přípravkem ZYPAR v dávce 0,7 l/h. Následně pak 26. 5. 2021 přípravkem TRIDUS v dávce 0,3 l/ha na zpevnění stébla a fungicidy LIBRAX 0,5 l/ha + MIZONA 0,5 l/ha. Nakonec pak ještě 3. 6. 2021 postřik CERONE 0,4 l/ha pro zkrácení stébel a insekticid KARIS 0,05 l/ha proti kohoutku. AMIDALA to ustála skvěle až do sklizně. Výnos byl 6,5 t/ha, což na naše podmínky byl letos velmi dobrý výsledek.

Co byste na závěr vzkázal budoucím pěstitelům odrůdy AMIDALA?

Aby se nebáli této novinky. Nových úspěšných odrůd sladovnického ječmene je málo a český pěstitel potřebuje nové výkonné a zdravé odrůdy. Tou AMIDALA určitě je.

Děkuji za rozhovor.


Top