Sladovnické ječmeny SAATEN-UNION - Takhle chutná kvalita

Sladovnické odrůdy jarního ječmene MANTA a AMIDALA jsou důležitými hráči na trhu se sladovnickými ječmeny, vykupují je většiny sladoven pro výrobu piva.

Zatímco MANTA je již roky zavedená a prověřená odrůda, sladovny ji vykupují pro výrobu tardičního Českého piva. AMIDALA je novinkou roku 2023 a osvědčila se pro výrobu tzv. Euro piva. S oběma odrůdami již mají naši zemědělci své pozitivní zkušenosti.

.

SKLIZŇOVÝ VÝSLEDEK AMIDALY NÁM UKÁZAL NAŠI SPRÁVNOU VOLBU

DV AGRO Malinová, okr. Rakovník

Výměra: 620 ha

Nadmořská výška: 480–500 m n. m.

Průměrné srážky: 450 mm

Půdy: středně těžké – těžké

Struktura RV: řepka 21 %, pšenice ozimá 28 %, ječmen ozimý 13 %, ječmen jarní 5 %, kukuřice siláž. 12 %, pícniny 15 %, hrách 6 %

„V letošním roce jsme se rozhodli založit množitelskou plochu sladovnického ječmene, volba padla na odrůdu AMIDALA. Hledali jsme materiál, u kterého nebude problém s prodejem do sladoven, současně bude pasovat do našich sušších podmínek s dobrým zdravotním stavem a v neposlední řadě výnosnou odrůdu. Přestože sucho během vegetace ovlivnilo hustotu porostu, sklizňový výsledek 6,2 t/ha nám ukázal naši správnou volbu“, konstatoval předseda družstva DV AGRO Malinová pan Jiří Růžička starší.

Výnos AMIDALA: 2022 – 6,2 t/ha

.

MANTA – VÝNOSY DĚLAJÍ PŘÁTELE

CETA s.r.o. Kobeřice, okr. Opava

Výměra: 1 500 ha orné půdy

Nadmořská výška: 270 m n. m.

Průměrné srážky: 600 mm

Půdy: středně těžké

Struktura RV (ha): pšenice oz. 420, řepka 330, ječmen j. 320, cukrovka 250, kukuřice 100, zbytek vojtěška + krmné plodiny

„S funkcí hlavního agronoma jsem po svém zkušeném předchůdci převzal i portfolio semenářských firem s jejich odrůdami. K nejvýznamnějším z nich zcela určitě patří firma SAATEN-UNION, která je na našich polích každoročně zastoupena od silážních kukuřic, přes velmi výnosné ozimé pšenice až po sladovnický jarní ječmen MANTA. Posledně jmenovaná odrůda nám dala nadprůměrný výnos v loňském roce 2021 (7,5 t/ha ze 70 ha) a v letošním roce svoji vynikající výkonnost opět potvrdila (7,6 t/ha ze 70 ha). I přes velmi suché jaro dostatečně odnožila a zahustila porost, který se udržel nepolehlý a ve výborném zdravotním stavu až do sklizně. Ta proběhla, díky ranosti odrůdy, ještě před deštivým obdobím. Sladovna Pivovaru Radegast je s kvalitou MANTY velmi spokojena, letos byl i propad pod sítem menší než loni. Po těchto zkušenostech a všeobecné spokojenosti s MANTOU počítám na stejné ploše i pro zásev na jaře 2023.‘‘ Řekl Ing. Jan Panoc, hlavní agronom CETA s.r.o. Kobeřice.

Výnos MANTA: 2021 – 7,5 t/ha, plocha 70 ha

2022 – 7,6 t/ha, plocha 70 ha


Top