Nové směsi viterra® pro NEPRODUKČNÍ PLOCHY

S novým rokem vstoupila v platnost nová Společná zemědělská politika EU, která s sebou přinesla i nové podmínky pro plnění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Mimo jiné se rozšířila povinnost vymezit neprodukční plochy.

Společnost SAATEN-UNION se snaží na tyto změny reagovat, a proto k Vám přicházíme nejen s naší nabídkou směsí meziplodin, které již znáte, ale nově nabízíme i směsi vhodné pro neprodukční plochy, jejichž složení vychází z podmínek nové legislativy MZe v rámci SZP 2023–27.
Věříme, že osiva a směsi viterra® budou kvalitním přínosem pro rozšíření druhové rozmanitosti pěstovaných plodin, podpoří úrodnost Vašich polí a uplatní se především na částech pozemků, kde je obtížné dosáhnout výnosů. Zároveň budou funkční a jednoduchou pomocí pro dělení půdních bloků a skvělým řešením při plnění podmínek dotačních titulů.
Využijte naše certifikovaná osiva nebo směsi pro zásev úhorů a ochranných pásů, nebo směsi meziplodin.

Jako neprodukční plochy můžete využít jak zelený úhor, tak nektarodárný úhor, případně vyčlenit ochranný pás podél vodního toku.

NEKTARODÁRNÝ ÚHOR

Pro tento typ úhoru Vám můžeme nabídnout dvě ze stávajících a již osvědčených směsí viterra®:

- směs viterra® RS plus, která má velice příznivý vliv na půdní vlastnosti díky intenzivnímu prokořenění. Směs je vhodná do osevního postupu s kukuřicí, obilninami a s nízkým zastoupením řepky.

- směs viterra® UNI, což je dobře vymrzající směs s vysokým podílem svazenky, jetele a lnu s rychlým zapojením porostu i v suchých podmínkách. Vhodná do OP s řepkou.

Obě tyto směsi samozřejmě můžete použít rovněž jako meziplodinu.

ZELENÝ ÚHOR a OCHRANNÝ PÁS

Pro využití na zelený úhor Vám můžeme nabídnout dvě zcela nové směsi:

- směs viterra® ÚHOR 1 - Směs je vhodná především pro zelené úhory. Její předností je jednoduché složení, je vytrvalá a nenáročná na údržbu. Kostřavy se dobře uchytí i v sušších podmínkách, jetel bílý zase dodá dostatek dusíku. Kostřava červená vytváří hustý porost, který spolehlivě potlačí plevel.

- směs viterra® ÚHOR 2 - Travní směs nízkého vzrůstu vhodná pro zelený úhor i pro ochranné pásy podél vodních toků. Směs jílku vytrvalého a kostřavy červené rychle vzchází a vytváří hustý porost. Zároveň však nevytváří velké množství biomasy, takže nevyžaduje velkou údržbu. Jílek je velmi odolný vůči zátěži, proto mu nevadí ani přejezd techniky. Směs je vhodná i do sušších podmínek.


Top