Osinaté pšenice do lokalit s častým výskytem divoké zvěře

Pokud vás na vašich pěstebních pozemcích sužují časté „nájezdy“ divoké zvěře a vaše výnosy při sklizni jsou tím pádem nižší, než byste očekávali, SAATEN-UNION vám nabízí jednoduché řešení. Vyberte si jednu z osinatých odrůd z jejího portfolia.

CENTURION je silně osinatá, raná pšenice v kvetení i zrání, s mimořádnou odolností ke stresovým podmínkám. Zejména v aridních oblastech a na lehkých málo vododržných půdách netrpí tak, jako jiné odrůdy. Je nižšího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a střední odnoživostí. Disponuje velmi dobrým zdravotním stavem a dobrou odolností k vyzimování. Potravinářské parametry odrůdy jsou na úrovni A. V zahraničí je díky plastičnosti a pevnému zdraví využívána zejména v extenzivnějších technologiích a na BIO farmách.

SU ASTRAGON je raná, vysoce výnosná, silně osinatá, krmná pšenice, příbuzná odrůdě CENTURION. Tedy v mnoha parametrech jsou si tyto odrůdy velmi podobné. SU ASTRAGON se pyšní vysokou stres tolerancí a rychlostí nalévání zrna. Rostliny jsou středního vzrůstu s vyšším počtem odnoží. Klasy dosahují vyššího počtu nezadinových zrn se střední až vysokou HTZ.

.

Zkušenosti z praxe:

CENTURION - RANÁ ODRŮDA SE SCHOPNOSTÍ DRŽET VÝNOS I PŘI POZDNÍM VÝSEVU

NOUZA s.r.o., Dolní Pěna, okr. Jindřichův Hradec

Výměra: 650 ha

Nadmořská výška: 450–550 m n. m.

Průměrné srážky: 670 mm (2021/22)

Půdy: lehké až střední

Struktura RV: 26 % řepka, 49 % obiloviny, 20 % mák a sója, 5 % ostropestřec, kmín, jahody, len

„Pro nás mají význam pouze rané odrůdy, jiné nesejeme. Ranost odrůdy je u nás přednost, i když rané odrůdy mají problém při pozdním výsevu a ztrácejí významně výkon. Ne však CENTURION. Sklízeli jsme ho již podruhé. Velká výhoda CENTURIONU proti konkurenci je, že při pozdním výsevu neztrácí výkon. Celý průběh vegetace proběhl v pohodě a zdravotní stav měl také lepší než konkurence. Při sklizni byl výnosově nad průměrem podniku. 60 % ploch CENTURIONU bylo v dobrém výživném stavu. Zbylých 40 % bylo umístěno na výživově nejhorších půdách, přesto byl výnos nad očekávání“, říká Ing. Petr Nouza.

CENTURION výměra: 61 ha, výnos 8,05 t/ha

(od 7,6 t/ha na nejslabším pozemku ve firmě až po 8,6 t/ha)

.

OSMITUNOVÝ VÝNOS, TO JE SU ASTRAGON

Ing. Martin Kouba SHR, okr. Písek

Výměra: 55 ha orné půdy

Nadmořská výška: 380–420 m n. m.

Průměrné srážky: 550 mm (2021/22)

Půdy: střední až těžké

Struktura RV:

20 % řepka, 34 % obiloviny,

21 % mák bílý, 13 % řeřicha setá,

8 % svazenka, 4 % vojtěška

.

„Upřednostňuji rané, krátké, výnosné a fousaté odrůdy. Proto jsem si vybral SU ASTRAGON. Průběh vegetace byl normální, SU ASTRAGON dobře odnožil. Na jaře jsem nezaznamenal žádný turbo start do vegetace, což mi vyhovuje. Nemám rád, když se porost rozjede. U nás přichází jarní přízemní mrazíky, a navíc je jarní špička dobře rozložená. V průběhu sezóny byl porost SU ASTRAGONu vyrovnaný a až do vymetání měl zdravou barvu. Výnos mě přesvědčil o kvalitě odrůdy. Proto jsem SU ASTRAGON pro sezónu 2022/23 opět zasel“, říká Ing. Martin Kouba.

SU ASTRAGON výměra: 8 ha výnos: 8,0 t/ha

pšenice oz. výměra: 15 ha výnos: 7,4 t/ha

.

SU ASTRAGON RANÝ, ZDRAVÝ A VÝRAZNĚ OSINATÝ

VOD Svatobor, Hrádek u Sušice, okr. Klatovy

Výměra: 2 030 ha

Nadmořská výška: 500–640 m n. m.

Průměrné srážky: 650 mm

Půdy: hlinitopísčité, lehčí, propustné

Struktura RV: 15 % pšenice oz., 9 % kukuřice, 8 % řepka oz., 8 % ječmen oz., 6 % tritikále + žito, 2 % brambory, 52 % TTP

.

„Protože se ve Svatoboru každoročně potýkáme se škodami způsobenými daňčí a černou zvěří, hledáme řešení ke zmírnění těchto škod. Nejúčinnějším opatřením je právě volba osinaté odrůdy pšenice. Zvěř tyto odrůdy při dozrávání běžně nenavštěvuje a tedy jim ani nestrhává dozrávající klasy. Loňskou novinku, krmnou osinatku SU ASTRAGON, jsme vyzkoušeli na výměře 30 ha těchto přechodových pozemků. Svůj úkol splnila velmi dobře. Kromě výrazné osinatosti nás překvapila výborným zdravotním stavem listu a vysokou odolností k polehnutí. Příjemně na nás zapůsobil i svou raností. Byl nejranější ve sklizni ze všech pěstovaných pšenic v našem podniku“, sdělil hlavní agronom Ing. Stanislav Rajtmajer.

SU ASTRAGON výměra: 30 ha výnos: 7,5 t/ha

Průměrný výnos ozimých pšenic na podniku: 7 t/ha.


Top