HYKING - MIMOŘÁDNÝ VÝNOS V PRAXI A POKUSECH

HYKING je léty prověřený hybrid. Výsledky v praxi dokonce překonaly očekávání, která jsme měli po registraci ÚKZÚZ, kde byl nejlepší odrůdou s výnosem 111 % na kontroly.

Z řady podniků a ze srovnávacích pokusů máme reference potvrzující jeho výkonnost a navíc dokazující jeho mimořádnou výnosovou stabilitu.

.

Zkušenosti z praxe

HYKING JE PRO NÁS STABILNÍ ODRŮDOU

ZOS KAČINA a.s., okr. Kutná Hora

Výměra: 4 540 ha

Nadmořská výška: 260 m n. m.

Průměrné srážky: 600 mm

Půdy: lehké písčité a středně těžké

Struktura RV: pšenice ozimá, jarní, ječmen ozimý, jarní, řepka oz., kukuřice, cukrovka, zelenina, sója, j. řepka

„Po čtyřleté zkušenosti máme s hybridní pšenicí jasno. HYKING předvedl, co umí, jak na lehkých, tak na bonitně lepších i těžkých půdách. Při pěstování se snažíme držet fi remního doporučení, ale při výměře 1100 ha pšenic musíme trochu paušalizovat. Hybrid sejeme jako druhý v řadě po raných liniových odrůdách. Do zimy chodí většinou odnožený a zpravidla na jaře není potřeba dohušťovat. HYKING nám potřetí ukázal, že stabilizovat výnosy v podniku s rozdílnými půdními podmínkami jde i bez nutnosti navyšování nákladů. “, řekl Ing. Miroslav Pospíšil, agronom ZOS Kačina, a.s.

.

VÝKONNÁ ODRŮDA, KTEROU RÁDI DĚLÁME

Název podniku: REPROGEN a.s., okres Tábor

Agronom: pan Petr Lukeš, paní Kateřina Mejdrechová

Výměra orné půdy: 1 600 ha

Nadmoř. výška: 430 - 460 m n. m.

Srážky 2021/22: 650 mm

Půdy: písčité až těžké jílovité

Struktura RV: 14 % řepka oz., 52 % obiloviny, 34 % krmné plodiny na o. p.

„Začali jsme sít až na konci září, dřív to nešlo, protože stále pršelo. Seli jsme na pozemky, které nebyly stoprocentně připravené. Byly mokré a hrudovité (těžké půdy za mokra mají takovou strukturu). Do zimy šly rostliny slabší a nevyrovnané. Na jaře jsme přihnojili ihned, jakmile to bylo možné, a po oteplení aplikovali regulátory růstu. Naše opatření začala účinkovat jako živá voda v kombinaci s vitalitou HYKINGU. Rostliny zesílily, porosty se vyrovnaly. Po celou vegetaci byly i velmi zdravé. Dobrá struktura porostů, včasné zásahy a chladné a dlouhé jaro nám pomohly k velmi pěknému výnosu.“

Sklizeň: 8. - 9. 8. 2022

Výměra HYKING - 76 ha, výnos HYKING 8,2 t/ha

.

HYBRIDY UMÍ ROZLOŽIT PĚSTEBNÍ RIZIKO

Název podniku: SHR p. Jan Staněk, okres České Budějovice

Výměra orné půdy: 350 ha

Nadmoř. výška: 420 - 500 m n. m.

Srážky 2021/22: 690 mm

Půdy: 1/3 lehké, 1/3 střední a 1/3 těžké

Struktura RV: 23 % řepka oz., 54 % obiloviny, 11 % mák, 6 % jetel, 3 % svazenka, 3 % peluška

„Hybridní pšenice pěstuji dlouhá léta. Posledních několik let seji HYKING. Dlouholeté zkušenosti mi ukázaly výhody, které mají hybridní pšenice. První výhodu vidím v úspoře času při setí. Druhá výhoda jsou stabilní a vysoké výnosy na lehkých půdách i při suchém průběhu počasí. Třetí výhoda je nadprůměrný zdravotní stav. Čtvrtou výhodou je dobrá odolnost proti poléhání i při zvýšené dávce N a i na výživově silných pozemcích.“

Sklizeň: 28. 8. 2022

Výměra HYKING 24 ha výnos HYKING 8,5 t/ha

pšenice oz. celkem 120 ha výnos podniku 8,2 t/ha

Sklizeň: 8. 9. 2021

Výměra HYKING 24 ha výnos HYKING 8,4 t/ha

pšenice oz. 118 ha výnos podniku 8,1 t/ha


Top