„BECKY“ opět sype

Přinášíme vám aktuálně první skvělé výsledky ze sklizní jedničky v množení „ozimáků“, a to odrůdy BECKENBAUER.

Ozimý ječmen BECKENBAUER zaujal pěstitele již v předešlých dvou sezónách nejen svými výsledky z pokusů a registračního řízení, ale zejména výnosy z běžných ploch. Tyto „Beckyho“ vystřelily na přední pozici mezi nejpěstovanějšími „ozimáky“ v ČR. První výsledky z probíhajících sklizní naznačují, že nejinak tomu bude i letos. I když se porosty ozimého ječmene v mnoha lokalitách v ČR často potýkaly s nepříliš vhodnými klimatickými podmínkami, jako například mokrý podzim, studené jaro s pozdními mrazíky a pak zejména sucho v závěru vegetace, BECKENBAUER si se vším velmi dobře poradil. Proto i pro letošní zásev doporučujeme vsadit na mimořádně úspěšnou genetiku této skvělé odrůdy.

Charakteristika odrůdy

BECKENBAUER se v registračním řízení umístil na prvním místě jak v ošetřené, tak i v neošetřené variantě. Genetika příbuzná odrůdě TITUS se projevila v jeho plastičnosti a schopnosti dosahovat rekordních výnosů ve všech podmínkách a v různých úrovních pěstování. BECKENBAUER je středně ranou odrůdou s vysokou odolností proti poléhání a jednou z nejvyšších mrazuvzdorností u nás. Předností této odrůdy je velmi dobré zdraví, vysoká odolnost proti poléhání a plastičnost, tím jsou jasně dány podmínky, kde může být tato odrůda pěstována. Tedy všude. Rekordních výnosů lze s touto odrůdou dosahovat jak v extenzitě, tak i při intenzivním způsobu pěstování.


Top