Moderní genetika pro ekonomickou produkci zrna a siláže

V sortimentu silážních hybridů SAATEN-UNION je kladen důraz na kombinaci vysokých rostlin, silného olistění a skutečně robustní palice pro produkci kvalitních siláží s vysokým podílem zrna a vysokou stravitelností.

STAY GREEN hybridů zajišťuje kvalitu řezanky udržením zdravých, zelených pletiv se stabilní a vysokou stravitelností také v ročnících s rychlým nárůstem sušiny. Naše úsilí pří výběru zrnových hybridů přineslo moderní, vysoce výnosné zrnové hybridy s nízkou sklizňovou vlhkostí pro zajištění vynikající ekonomiky.

AKANTO Z260/S260 je moderním hybridem určeným pro pěstování také na lehčích půdách ŘVO, OVO a BVO. Pro KVO je velmi vhodným hybridem s ohledem na svoji ranost za účelem rozdělení sklizňových špiček a pro dosevy rozsáhlých ploch zrnové kukuřice. S ohledem na vysoký výnos zrna typu KOŇSKÝ ZUB a rychlost uvolňování vody je AKANTO ideálním zrňákem, který šetří tisíce korun při dosoušení. Špičkově vyvinutá palice v kombinaci s robustním habitem rostlin zajišťuje produkci vysoce kvalitní krmné siláže s vysokým podílem zrna. S ohledem na vysoké výnosy kvalitní hmoty je siláž AKANTO také výborným řešením pro BPS.

KABANERO (B3316C) Z300 je zrnovým hybridem plně adaptovaným na podmínky pěstování v ŘVO a KVO. Typem zrna je koňský zub se špičkovou rychlostí uvolňování vody. Hybrid je středního vzrůstu se středním nasazením výborně dozrňujících palic. Palice KABANERO (B3316C) jsou kryty kratšími listeny, které se velmi rychle otevírají, což také zrychluje uvolňování vody ze zrna v průběhu zrání. Odolnost vůči fusariu klasu je na vysoké úrovni. KABANERO (B3316C) nemá tendenci vytvářet odnože v humidních podmínkách při vysoké zásobě živin v půdě. Také tvorba sekundárních palic na rostlině je potlačena. Díky těmto vlastnostem jsou při nalévání zrna asimiláty ukládány do jedné hlavní palice pro efektivní tvorbu výnosu.

TOP velmi rané a rané kukuřice na siláž a zrno

THERMIC S210/Z220 je novinkou roku 2024. Jedná se o velmi vysoký velmi raný hybrid s výborným olistěním v kombinaci s mohutnou palicí typickou velmi vysokým počtem řad (podobně jako v případě hybridů GLUTEXO, BONE a SUSANN). THERMIC je určen pro produkci vysoce kvalitních krmných siláží s vysokým obsahem škrobu a vysokou stravitelností. Typem dozrávání je STAY GREEN. Velmi rychlý počáteční vývoj rostlin zajišťuje hospodárné a efektivní využití půdní vláhy pro tvorbu kořenů a nadzemních částí rostlin v letech s časným nástupem přísušků a při setí po senážním žitě . THERMIC je nástupcem legendárního hybridu SULANO DS0419A. THERMIC je doporučen také pro setí po senážním žitě.

KORYNT S230/Z240 svoji mimořádnou meziroční výnosovou stabilitu potvrzuje v praxi a pokusech ÚKZÚZ. Je určen pro produkci vysoce kvalitních krmných siláží s vysokým podílem zrna a vysokou stravitelností. Jedná se suchovzdorný hybrid s velmi silným STAY GREEN efektem, který zajišťuje kvalitu řezanky také v suchých letech. Významným znakem je špičková vyrovnanost robustních palic v různých půdně-klimatickým podmínkách pěstování. Je výborným hybridem také na produkci kvalitního suchého zrna s vysokou výtěžností krupice při mlynářském zpracování (zdroj: Kukuřičný mlýn Mrzkovice).

GLUTEXO S240/Z250 je určeno pro produkci energeticky bohatých krmných siláží špičkové kvality. Jedná se o listový typ hybridu s typickou robustní palicí s 20-24 řadami zrna a dvojitou špičkou. Typem dozrávání se jedná o STAY GREEN. S ohledem na vynikající výnosy zrna (BSA Německo: 8) typu flint až mezityp je GLUTEXO výborné také pro produkci vlhkého zrna (CCM, LKS). V teplých oblastech pěstování (ŘVO, KVO) je vhodné také pro pěstování po senážním žitě.

SUDRESS S250/Z260 je nástupcem hybridu SURTERRA. Své místo najde na farmách za účelem výroby kvalitních krmných siláží s vysokým obsahem škrobu a vysokou stravitelností. Vysoké stravitelnosti vlákniny přispívá vedle silného olistění také jemnější konstituce stonku a STAY GREEN efekt. Vzhledem k vysokým výnosům hmoty je SUDRESS vhodný také pro BPS.

PRESTOL S260/Z260 podrží v suchých letech. Jeho dominantním znakem je suchovzdornost. Habitem patří do skupiny vysokých hybridů s vynikajícím olistěním a velmi protáhlou výraznou palicí. Díky této kombinaci je určen pro produkci kvalitních krmných siláží s vysokým podílem zrna. S ohledem na vysoké a stabilní výnosy siláží je vhodný také pro BPS. Typem zrna se jedná o flint (až mezityp), přičemž kvalita endospermu PRESTOLu odpovídá požadavkům kukuřičných mlýnů. PRESTOL se pyšní velmi vysokou výtěžností krupice okolo 87 % (zdroj: Kukuřičný mlýn Mrzkovice) a vysokou odolností zaplísnění palic.


Top