Hybridní pšenice pro každého.

Hybridní pšenice vzniká uvědomělým nakřížením dvou linií. Cílem tohoto křížení je co nejvyšší heterozní efekt. Tedy souhrn vlastností, které jsou kvalitativně vyšší (lepší) než u obou rodičů. Z praktického hlediska se jedná o hledání nejvhodnějších mateřských a otcovských komponentů, které spolu vytvoří mnohem lepšího potomka, než jsou oni sami. Lepšího v mnoha hlediscích.

 

 

Zejména adaptabilita k různým půdně-klimatickým podmínkám, mimořádná tolerance ke stresu, mnohem vyšší asimilační plocha a také větší ukládací prostor pro vytvořené asimiláty, tedy vyšší počet zrn na klas a větší zrno. Dále také zvýšená schopnost přijímat živiny a to i za nižšího příjmu vody. Jde tedy o jedince, kteří díky svým vylepšeným vlastnostem nabízí pěstiteli jistotu a stabilitu výnosu i za nepříznivých půdně-klimatických podmínek.

Zejména adaptabilita k různým půdně-klimatickým podmínkám, mimořádná tolerance ke stresu, mnohem vyšší asimilační plocha a také větší ukládací prostor pro vytvořené asimiláty, tedy vyšší počet zrn na klas a větší zrno. Dále také zvýšená schopnost přijímat živiny a to i za nižšího příjmu vody. Jde tedy o jedince, kteří díky svým vylepšeným vlastnostem nabízí pěstiteli jistotu a stabilitu výnosu i za nepříznivých půdně-klimatických podmínek.

Hlavní přednosti hybridní pšenice:

Komerčně prodávané hybridní pšenice disponují těmito vlastnostmi:

Vyšší výnosový potenciál
Hybridní pšenice i za nepříznivých podmínek mnohem více odnožují, tvoří větší počet nezadinového zrna na klas a dosahují větších hodnot HTZ.

Významně mohutnější kořenový systém
Hybridní pšenice je schopna vytvořit až o 20 % silnější a mohutnější kořenový systém s vyšší sací silou kořene, což jí významně zvýhodňuje zejména na lehkých písčitých půdách, v aridních oblastech a v suchých ročnících. Hybridní pšenici je tak zajištěn vyšší přísun vody a živin i ve špatných půdně-klimatických podmínkách.

Širší listová plocha na m2
Další velmi významnou vlastností hybridních pšenic je jejich vyšší listová plocha (LAI – listová pokryvnost). V porovnání s konvenčními odrůdami mají hybridní pšenice až o 1 m2 listové plochy na m2 půdy navíc, což výrazně zvyšuje schopnost asimilace.

Velmi vysoká odnožovací schopnost
Odnožovací schopnost hybridní pšenice je neuvěřitelně vysoká. Má-li k tomu patřičné podmínky, je schopna jedna rostlina vytvořit i přes 15 (20) plnohodnotných plodných odnoží. Což je z pohledu autoregulační schopnosti něco mimořádného.

Extrémní suchovzdornost
Tato jedinečná vlastnost úzce souvisí s architekturou rostlin hybridní pšenice. Za schopnost více čerpat živiny a vodu je zodpovědný mohutnější (až o 20 %) kořenový systém a jeho vyšší sací síla. Na hospodárnosti s vodou v období stresu suchem se podílí lépe řízená transpirace, vyšší počet průduchů a jejich schopnost se včas uzavírat a regulovat transpiraci. Hybridní pšenice tak mnohem lépe odolává suchu, je schopna „podržet“ odnože a tím stabilizovat počet odnoží na jednotku plochy.
Tato vlastnost se potvrdila v extrémních letech 2012, 2013 i v jarních měsících roku 2014, kdy na mnoha lokalitách České republiky tradiční pšenice kolabovaly. Hybridní pšenice se v těchto extrémních podmínkách vypořádala s tímto extrémem mnohem lépe. Nebyly výjimkou i situace, kdy na podnicích, které v běžných letech dosahují výnosy 60 – 70 q, sklízeli u tradiční pšenice kolem 3 tun, ale u hybridní pšenice 5 – 6 tun a více. Tedy téměř o 100 % větší výnos. Hybridní pšenice tak prokázaly mimořádnou stabilitu výnosu zemědělského podniku. I na základě těchto výsledků každoročně stoupá zájem o osivo hybridní pšenice.

Rajonizace hybridní pšenice.

Hybridní pšenice v českých podmínkách nachází dvojí uplatnění:

1. Bonitně horší nebo lehké pozemky, aridní oblasti – pěstitel u hybridů v plné míře využívá jejich schopností tolerovat stres zejména na lehkých, písčitých až kamenitých půdách, kde se rostliny setkávají s pravidelným nedostatkem vláhy, a kde by konvenční odrůdy výnosově propadly. Čím větší je klimatický či půdní stres, tím vyšší je výnosový přínos hybridní pšenice v porovnání s běžnou konvenční odrůdou.

2. Vysoká intenzita s cílem dosažení nejvyšších výnosů – pěstitel hybridní pšenici seje na průměrných až lepších pozemcích s cílem dosažení špičkových výnosů zrna. Upravuje technologii pěstování na vysokou úroveň. Předpokladem jsou vysoké dávky živin a dalších ošetření (regulace růstu a fungicidy). Hybridní pšenice jsou schopny za takových podmínek dosáhnout excelentních výnosů zrna.

Obecná pravidla pro pěstování hybridní pšenice

Architektura porostu vychází z již zmíněných odlišných parametrů hybridní pšenice od konvenčních odrůd: mohutnější kořenový systém, mimořádně vysoká odnožovací schopnost, větší listová plocha a delší klas s vyšším počtem zrna a schopnost dosahovat vyšší HTZ.
Hybridní pšenice je tak schopna mnohem více využít obrovskou autoregulační schopnost. V případě nízkého počtu rostlin na plochu je schopna až zpětinásobit počet odnoží, rozšířit listovou plochu až na 5,5 m2 listů na 1 m2 plochy a vytvořit klasy až se 70 zrny o HTZ i přes 50 g.
O to zásadnější je umění agronoma těchto schopností využít. Při správné volbě dávky a termínu aplikace regulátorů růstu a při správné volbě a dávce hnojení N má pěstitel možnost velmi snadno vést porost k tíženým špičkovým výnosovým výsledkům.

Ing. Luděk Novotný
product manager SAATEN-UNION CZ s.r.o.


Top