Průměrný výnos odrůdy TOBAK z 697 ha byl 9,87 t/ha, a to v potravinářské kvalitě!

SALIX MORAVA a.s., Horní Moštěnice, okr. Přerov

SALIX Morava je zemědělská akciová společnost hospodařící na výměře 10.712 ha. Z této výměry takřka 4.600 ha zaujímá pšenice. Z této výměry v roce 2014 pěstovali 697 ha pšenice ozimé TOBAK. Proto je jistě pro každého fascinující výsledek, kterého tato firma dosáhla: Průměrný výnos odrůdy TOBAK z 697 ha byl 9,87 t/ha, a to v potravinářské kvalitě. Nezbývá než upřímně gratulovat.

 

hlavní agronom Jaroslav Krejčiřík

SALIX MORAVA a.s., Horní Moštěnice, okr. Přerov STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 10 712 ha
Nadmořská výška: 180 – 440 m n. m.
Průměrné srážky: 520 mm
Půdy: střední, černozem
Struktura RV: 43 % pšenice, 27 % řepka, 10,5 % j. ječmen, 8,7 % kukuřice, 10,8 % ostatní (Vojtěška, TTP, cukrovka, hrách, svazenka, hořčice, len olejný)

AGROTECHNIKA:
Předplodina: řepka ozimá
Termín setí: 20. 9., výsevek 3,5 – 3,8 MKS
Hnojení podzim: pod patu 130 kg Amofos

Hnojení jaro:
• regenerační hnojení – 60 kg N/ha – LAV
• produkční hnojení – 100 kg N/ha – Alzon (močovina s inhibitorem nitrifi kace)
• kvalitativní hnojení – 40 kg N/ha – LAV
Herbicidní ochrana: podzimní
Regulace růstu: 1x – 2x dle stavu porostu a pozemku (CCC, Moddus)
Fungicidní ochrana: prochloraz, strobiluriny, azol (Acanto, Tango), do klasu Osiris Insekticidní ochrana: na list i klas (kohoutci, mšice)


Top