ZD BITINY, Vrbno nad Lesy, okr. Louny – 99 ha TOBAKu s výnosem 11,9 t/ha

„Pro naše půdně-klimatické podmínky je velmi důležitá správná volba odrůdy, proto jsme pro rok 2013/14 zvolili odrůdu TOBAK. Chtěli jsme využít jeho vlastností, zejména velmi vysokého výnosu, plasticity a tolerance k různým půdním a klimatickým podmínkám. Chtěli jsme také odrůdu s nižším vzrůstem, abychom neměli případné starosti s likvidací posklizňových zbytků.

 

pan Ladislav Hefner, ZD Bitiny

Průměrný výnos pšenice našeho podniku byl loni 11,0 t/ha. O to větším překvapením byl výnos odrůdy TOBAK s rekordním výnosem 11,9 tun zrna z hektaru. Dalším příjemným překvapením byla jeho pekařská kvalita (OH 822, PČ 315, N 12,7). Stejně tak nás velmi překvapil výsledek odrůdy GENIUS s výnosem 10,7 t/ha a výborná pekařská kvalita. "Pro letošní rok máme opět zasetou odrůdu TOBAK na 100 ha a odrůdu GENIUS na 91 ha.“ říká předseda a agronom Radek Holub.

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 730 ha
Nadmořská výška: 220 m n. m.
Průměrné srážky: 620 – 640 mm
Půdy: střední, hnědozem
Předplodina: ozimá řepka
Struktura RV: 30 % j. ječmen, 26 % pšenice, 25 % řepka, 17 % cukrovka

ZÁKLADNÍ STRUKTURA AGROTECHNIKY:
Příprava půdy: minimalizace
Hnojení N jaro: celkem 190 kg N ve třech dávkách Ošetření porostu: 1x regulace proti poléhání 11. 4. 0,3 l/ha OPTIMUS, 2x fungicidní ochrana 4. 4. 1,0 l/ha BANKO 500 SC + 1,0 l/ha BUMPER SUPER, 20. 5. 1,0 l/ha OPERA TOP + 0,5 l/ha TANGO SUPER


Top