BLUDOVSKÁ a.s., Bludov, okr. Šumperk - 74 ha GENIUS s výnosem 97 q/ha při vlhkosti 16,2 %.

Náš podnik hospodaří z velké části na pozemcích soutoku řek Moravy a Desné, kde převažují lehké nivní půdy se štěrkovitým skeletem. Tomu podřizujeme i skladbu našich plodin a výběr odrůd. Naší prioritou jsou rané až středně rané odrůdy se špičkovou potravinářskou kvalitou.

 

agronom Ing. Karel Kašpar

Proto naši pozornosti neunikl ani GENIUS, který jsme si vyzkoušeli hned v prvním roce jeho uvedení na český trh. Ozimé pšenice sejeme poměrně brzy a stejně tomu bylo i v roce 2013, kdy jsme GENIUS zaseli 2. 10. na výměře 74 ha, výsevkem 4,3 MKS. Příznivý průběh zimy a celého vegetačního období zajistil plodinám ty nejlepší podmínky a při žních padaly rekordní výnosy. GENIUS jsme sklidili 9. 8. 2014 s výnosem 97 q/ha při vlhkosti 16,2 %. Výborně dopadl i rozbor kvality: NL 13,4 %, PČ 360 s, OH přes 800 ml. GENIUS potvrdil, že patří k nosným odrůdám našeho portfolia a proto ho v letošním roce máme již na 160 ha, což představuje 20 % z celkové výměry pšenic.

AGROTECHNIKA:
Před setím: Amofos 1,3 q, Setí: 2. 10. 4,3 MKS, herbicidní ošetření, 28. 2. 30 Kg v NH4NO3, 12. 3. 30 Kg v ledku, 4. 4. 72 Kg N v DAM 390, 5. 4. LitofolPlus 10 l + Stabilan 1,5 l, 5. 5. LitofolPlus 10 l + MedaxTop 0,6 l + OperaTop 1,5 l, 13. 5. 50 Kg N v LA, 4. 6. Bounty 0,6 l, Sklizeň: 9. 8. 2014


Top