Šlechtění je budoucnost

 

 

Změny klimatu, snaha zajistit dostatek potravin pro neustále rostoucí populaci a rostoucí význam obnovitelných zdrojů, to vše vyžaduje nová šlechtitelská řešení. SAATEN-UNION GmbH (založeno v roce 1965) tvoří sedm významných šlechtitelů s více než stoletou historií. Základem úspěchu je úzká vazba na praxi, inovativní technologie a nepřekonatelná genetická šíře napříč 40 kulturními plodinami.
Úspěšná šlechtitelská činnost vyžaduje syntézu odborných znalostí z celého spektra odvětví a jejich efektivní kombinaci. Šlechtitelé SAATEN-UNION prosluli svou inovativností v oblasti hybridních odrůd a odrůd adaptovaných pro rozmanité evropské klimatické a půdní podmínky. Kromě „tržních plodin“ SAATEN UNION šlechtí i širokou škálu plodin pro udržitelné osevní postupy.

Cílem našeho šlechtění je vyvinout pomocí nových technologií zdravé, kvalitativně vyspělejší a ekonomicky výnosnější odrůdy s dobrými agronomickými vlastnostmi pro všechny evropské regiony. Díky investicím do jedné z největších a nejmodernějších biotechnologických laboratoří a unikátní evropské zkušební sítě se nám daří tyto odrůdy zemědělcům představovat.
Členové SAATEN-UNION jsou aktivními zemědělci. Na základě svých praktický zkušeností šlechtí odrůdy, které uspokojí nejpřísnější agrotechnické požadavky. Svým rozsahem unikátní zkušební síť SAATEN-UNION současně umožňuje šlechtit odrůdy, které se vyrovnají se všemi půdně-klimatickými podmínkami.

SAATEN-UNION má osm dceřiných společností: ve Francii, Anglii, v České republice, Polsku, Rumunsku, Maďarsku, Rusku, a od roku 2009 také na Ukrajině. Ty společně zaměstnávají 780 zaměstnanců. Synergický efekt přináší spolupráce se společností RAPOOL a jejími dceřinými společnostmi. Díky decentralizované struktuře a znalosti místních trhů dochází k dynamickému rozvoji společnosti.

Naše heslo "Šlechtění je budoucnost" definuje naše podnikání. Kvalitní odrůdy a osivo jsou základem zdravé populace, zdravých potravin a obnovitelných zdrojů. Usilujeme o zodpovědný a udržitelný rozvoj.


Top