Mobilní aplikace Hybri´density

Společnost SAATEN-UNION, leader na trhu s hybridní pšenicí, vyvinul ve spolupráci s mateřskou firmou v Německu a Francii novou aplikaci pro mobilní zařízení, kterou mohou zdarma využívat všichni pěstitelé hybridní pšenice. Aplikace je zdarma dostupná ke stažení pro všechny klíčové operační systémy všech mobilních zařízení (App Store, Google Play nebo Windows Phone Store), je kompletně v českém jazyce a její ovládání je jednoduché a intuitivní.

QR Kód pro stažení aplikace

QR Kód pro stažení aplikace  

 

 

 

 

 

 

Aplikace zohledňuje půdně-klimatické podmínky vašeho regionu a potřeby zvoleného hybridu a doporučí Vám ideální výsevek a termín setí.

Tři hlavní funkce aplikace Hybri´density:

Vypočítá množství osiva hybridní pšenice, které je nutné objednat na základě Vašich požadavků, půdně-klimatických podmínek ve Vaší oblasti a nároků zvoleného hybridu.

Před výsevem Vám aplikace pomůže se stanovením vhodného výsevku na základě zvoleného termínů setí, lokality a zvoleného hybridu.

Aplikace Vám bude nápomocná i během jarní inventarizace porostů hybridní pšenice a umožní Vám porovnat hustotu porostu se standardem pro Vaši oblast a daný hybrid.


Top