ODRŮDY SAATEN-UNION PATŘÍ JIŽ ROKY K NAŠIM NOSNÝM ODRŮDÁM

Zemědělské družstvo Těšetice, okr. Olomouc

Hospodaříme na 1150 ha orné půdy, více jak čtvrtinu tvoří obilniny. Půdy jsou úrodné, zásobené vodou i živinami. Při správné volbě agrotechniky a ochrany, dosahují naše pěstované plodiny špičkových výnosů. Tomu je podřízen i výběr odrůd, který je pro nás velmi důležitý.

Ing. Pavel Smejkal, hlavní agronom

Ing. Pavel Smejkal, hlavní agronom  

 

STRUKTURA FIRMY:
Výměra orné půdy: 1 150 ha
Nadmořská výška: 235 m n. m.
Průměrné srážky: 2012–2015: 560 mm
Půdy: převážně středně těžké
Struktura RV: pšenice 28 %, jarní ječmen 27 %, cukrovka 14 %, řepka oz. 12 %, kukuřice 9 %, ostatní víceleté pícniny 10 %
Struktura ŽV: skot 500 Ks, z toho 300 dojnic

Od pěstovaných odrůd očekáváme výborný zdravotní stav, dobré přezimování, ruku v ruce s vysokým výnosem. Naše pozornost se stále častěji obrací na vlastnosti odrůd jako je mrazuvzdornost a odolnost vůči suchu. S firmou SAATEN-UNION CZ s.r.o. spolupracujeme od jejího vstupu na Český trh a jejich odrůdy patří již řadu let k našim nosným odrůdám. Ne jinak tomu bylo i v roce 2015, kdy jsme pěstovali na 93 ha TOBAK, na 50 ha GENIUS, na 64 ha MULAN a nově jsme si vyzkoušeli na 23 ha odrůdu RUMOR. Ten jsme zaseli 30. 9. po jarním ječmeni. Na podzim odrůda nevypadala příliš pěkně a nedávali jsme jí velkou šanci na rekord, ale na jaře se porost zapojil a rostliny nadprůměrně odnožily. Během vegetace stačilo RUMORU standardní ošetření a při celkové dávce 190 Kg N jsme 4. srpna sklidili rekordních 112,4 q/ha. RUMOR je odrůda, která nás v lonském suchém létě velice příjemně překvapila, a proto jsme ji naseli i letos.

AGROTECHNIKA:
Předplodina jarní ječmen, setí 30.9, výsevkem 3,2 MKS Podzim: před setím NPK hnojení, herbicid Cougar Forte, Husar, Fury, Jaro: regulace v BBCH 23 1,5 l CCC, BBCH 31 0,3 l etephon, fungicid ArcherTurbo, Magnelo společně s mikroprvky, Hnojení: 190 kg N v LAV ve třech dávkách 50 % : 30 % : 20 %

Sklizen: 4.8. 23 ha 11,24 t/ha


Top