Na trhu hledáme zdravé výnosné pšenice, vhodné i na extenzivní pěstování.

Starojicko, a.s, Jičina, okr. Nový Jičín

V našem regionu máme jen omezené podmínky pro výrobu potravinářské pšenice a většina produkce je tak určena pro potřeby živočišné výroby a prodej do mlýnů k pečivárenským a mlynářským účelům. Z toho důvodu hledáme na trhu zdravé výnosné pšenice, vhodné i na extenzivní pěstování.

ředitel Milan Krumpoch

ředitel Milan Krumpoch  

Výměra: 3 080 ha,
Nadmorská výška: 320 m n. m.,
Průměrné srážky: 650 mm,
Půdy: přev. těžké, jílovité

V roce 2014 jsem ELIXER zaseli 21. 10. po kukuřici na siláž a vzhledem k deštivému průběhu počasí jsme stačili jedno přihnojení digestátem a aplikaci herbicidu. Na jaře jsme provedli standardní regulační opatření a fungicidní ošetření do klasu. Celkové množství dusíku 140 kg jsme rozdělili do dvou dávek a 1. 8. jsme z 85 ha sklidili 90,4 q/ha. ELIXER se v roce 2015 stal naší nejvýnosnější pšenicí a pro následující rok jsme proto navýšili jeho výměru na 150 ha.


Top