SLÁMA JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ, ALE NEPOTŘEBUJI, ABY TO LEHLO

„Ozimáky jsou pro nás stěžejní plodinou, pěstujeme je téměř na 300 ha. Máme velkou ŽV, a proto vedle zrna potřebujeme také slámu. TITUS splňuje oba dva požadavky. Oproti ostatním odrůdám je o 8–10 cm vyšší a přitom nepoléhá.

Bc. Josef Nedbal, agronom

Bc. Josef Nedbal, agronom  

STRUKTURA FIRMY:
Výměra: 2 120 ha
Nadmořská výška: 220 – 240 m n. m.
Průměrné srážky: 610 mm
Půdy: střední až těžší
Struktura RV: oz. pšenice 18 %, jetel 17 %, kukuřice 17 %, řepka oz. 14 %, oz. ječmen 13 %, hrách + pš. GPS 9 %, brambory 7 %, žito GPS (SU PHÖNIX) 4 %, oves 1 %

Na podzim slušně odnožuje a přezimuje také bez problémů. Výnosem téměř 8,5 t/ha z 63 ha si u nás zajistil další zásev. Pro letošní sklizeň máme připraveno 150 ha TITUSu.“

U TITUSu si cením:
+ slušné odnožování již na podzim
+ vynikající přezimování a zdravotní stav
+ výnos a nepoléhavost

AGROTECHNIKA:
Předplodina: pšenice oz., Zpracování půdy: orba, Termín setí: 29. 9., 3,5 mil./ha, Hnojení podzim: 30 t kejda, Hnojení jaro: 130kg N, Regulace: Medax + Ethephone 0,2 l + 0,2 l (druhá pol. sloupkování), Fungicid: 2x


Top